Eğitimli Bakıcıların Desteklenmesi Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Teşviki İçin Doğrudan Hibe II (EDU-CAREII)

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon I: İstihdam
Aktivite I.I: İnsana Yakışır İşlerin Desteklenmesi

Operasyon Adı:

Eğitimli Bakıcıların Desteklenmesi Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Teşviki İçin Doğrudan Hibe II (EDU-CARE II)

Operasyon Numarası:

TREESP1.1.EDU-CAREII/P-04

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

01.12.2023-31.07.2025

Operasyon Faydalanıcısı:

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)

Websitesi Adresi / Sosyal Medya Hesapları:

-

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

Doğrudan hibe sözleşmesi ile yürütülen Operasyonun beklenen etkileri aşağıda belirtilmektedir:

1- 3.500 çalışan anneye eğitimli bakıcı istihdam etmeleri halinde 325 Avro destek verilecektir.

2- Etki analizi çalışmasını ve childminder (komşu anne) sistemine yönelik kapsamlı çalışmaları içeren bir Strateji Belgesi hazırlanacaktır.

3- Projenin milli gelire katkısı proje sonunda tamamlanacak etki analizi belgesi ile belirlenecektir.

4- • Annelerin sigortalı olarak çalışabilmeleri sağlanacak,

• Çalışan annelerin işgücü piyasasından dışlanmasının önüne geçilecek,

• Çocuk bakıcılarının insana yakışır iş kapsamında sigortalı olarak çalışabilmesi sağlanacak,

• Sosyal güvenlik bilinci oluşturularak uzun dönemde kayıtlı kadın istihdamının artırılması sağlanacaktır.

Proje kapsamında 1 açılış ve 1 kapanış konferansı yapılması öngörülmektedir.

Proje sürecinde ayrıca 1 Akademik Panel, 2 çalıştay ve 2 çalışma ziyareti yapılması planlanmaktadır.

Proje kapsamında ilgili kurum temsilcileri ve akademisyenlerden oluşan bir Politika Danışma Komitesi kurulması da planlanmaktadır.

Güncel Durum:
(Nisan 2024 sonu itibariyle)

Operasyon 1 Aralık 2023'te uygulanmaya başlamıştır.

Ankara, İstanbul ve İzmir’de yürütülen söz konusu Operasyon kapsamında Nisan 2024 sonu itibarıyla;

• Faaliyet Planı hazırlanmıştır.

• İletişim ve Görünürlük Planı hazırlanmıştır.

• Operasyon kapsamında çalışacak personelin alım süreci başlatılmıştır. Personel Alım ilanı yayınlanmış ve başvurular alınmıştır. Mayıs 2024 itibarıyla işe alım süreci tamamlanmak üzeredir.

• Projenin 2024 Yıllık Yatırım Planı'nda yer almaması nedeniyle Mart 2024 itibarıyla proje uygulamasına ara verilmiştir. Bu risk ortadan kaldırıldıktan sonra proje uygulama süreci yeniden başlayacaktır.