“İnsana Odaklan-Değişimi Yansıt” Fotoğraf Yarışması
20 Nisan 2016
EaSI Programı-Teklif Çağrısı (Call for Proposals VP/2016/003)
21 Nisan 2016
“İnsana Odaklan-Değişimi Yansıt” Fotoğraf Yarışması
20 Nisan 2016
EaSI Programı-Teklif Çağrısı (Call for Proposals VP/2016/003)
21 Nisan 2016

İstihdam ve Sosyal Yenilik programı kapsamında VP/2016/006 sayılı, “Avrupa Birliği’nde İşçilerin Başka Bir Üye Ülkede Geçici Görevlendirilmesi, İdari İşbirliği ve Bilgiye Erişimin Güçlendirilmesi” başlıklı teklif çağrısı yayımlanmıştır. Son başvuru tarihi 28 Haziran 2016’dır.

İlgili teklif çağrısına ulaşmak için buraya tıklayınız.

Not: Teklif çağrısı kapsamında en az 4 farklı ülkede kurulmuş 4 kurum/kuruluşun ortaklığından oluşan konsorsiyumların başvuruları kabul edilecektir. Teklife konu faaliyetlerin en az 7 EaSI katılımcısı ülkede gerçekleştirilmesi gerekmektedir (28 AB Üye Ülkesi, İzlanda, Norveç, Arnavutluk, Makedonya, Sırbistan, Karadağ, TÜRKİYE).