Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması için Mal Alımı (EuropeAid/136448/IH/SUP/TR)–İhale Duyurusu ve İhale Dosyası
29 Nisan 2015
İKG PRO MIS Sisteminin Geliştirilmesi için Teknik Yardım (EuropeAid/136370/IH/SER/TR)-Kısa Liste Duyurusu
7 Mayıs 2015
Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması için Mal Alımı (EuropeAid/136448/IH/SUP/TR)–İhale Duyurusu ve İhale Dosyası
29 Nisan 2015
İKG PRO MIS Sisteminin Geliştirilmesi için Teknik Yardım (EuropeAid/136370/IH/SER/TR)-Kısa Liste Duyurusu
7 Mayıs 2015

EaSI Duyurusu

Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı kapsamında “Çalışanların Hareketliliği”  başlıklı teklif çağrısı yayınlanmıştır. Son başvuru tarihi 26 Haziran 2015 olup tüm başvuru belgelerinin rehberde yer alan bilgiler doğrultusunda belirlenen adrese ulaştırılmış olması gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için buraya tıklayınız.