Sözleşmeli Personel İlanı
29 Aralık 2016
Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Operasyonu Hibe Programı (METEK-2)
1 Ocak 2017
Sözleşmeli Personel İlanı
29 Aralık 2016
Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Operasyonu Hibe Programı (METEK-2)
1 Ocak 2017

Dezavantajlı Yüksek Öğrenim Öğrencilerinin Burs Yoluyla Desteklenerek İş Piyasasına Erişimlerinin Kolaylaştırılması

Tedbir 4.1.
Operasyon adı Dezavantajlı Yüksek Öğrenim Öğrencilerinin Burs Yoluyla Desteklenerek İş Piyasasına Erişimlerinin Kolaylaştırılması Operasyonu (Fadis)
Uygulama Süresi 14.01.2016 - 13.07.2017
Proje Web Adresi
Sosyal Medya Adresleri
-
Faydalanıcı Kurum Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
Operasyon Bileşenleri ve Bütçeleri Bireysel Hibe - € 35.000.000
Hizmet Alımı - €1.950.000
Operasyonun Amacı ve Ulaşılan Sonuçlar

Operasyonun genel olarak amacı dezavantajlı kişilerin istihdam edilebilirliğini arttırmak, burs sağlayarak işgücü piyasasına erişimlerini kolaylaştırmak ve özellikle başarıyı destekleyerek nesiller arası yoksulluk aktarımını azaltmak amacıyla yoksul veya yoksulluk riski altında olan gruplardan gelen öğrencilerin kamu istihdam hizmetlerine erişimlerini artırmaktır.

Dezavantajlı Yüksek Öğrenim Öğrencilerinin Burs Yoluyla Desteklenerek İş Piyasasına Erişimlerinin Kolaylaştırılması Operasyonu kapsamında, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na yaklaşık 35 milyon avro aktarılmış ve 38.400 öğrencinin 7 ay süresince aldıkları öğrenim kredileri 2012-2013 ve 2014-2015 akademik yıllarında bursa çevrilmiştir.

Bununla birlikte uygulanan teknik yardım projesi kapsamında gençlerin kariyer planlamasındaki zorlukları görüşmek üzere üniversitelerden ve ilgili kurumlardan 270 kişinin katılımı ile “Gençlik Paneli” düzenlenmiştir. Üniversite öğrencilerinin ve özel sektör temsilcilerinin görüş ve fikirlerini KYK ile paylaşabilmeleri için 37 kişinin katılımı ile 2 gün süren paydaş çalıştayı gerçekleştirilmiş ve bir kariyer rehberliği kitapçığı hazırlanmıştır. 481 katılımcı ile KYK ve üniversiteler ile yakın işbirliği içinde öğrencilerin bilgi sistemleri üzerine 7 bölgesel çalıştay gerçekleştirilmiş,3.757 öğrencinin katılımı ile üniversitelerde 8 öğrenci bilgilendirme toplantısı düzenlenmiş, yükseköğrenim öğrencilerinin istihdam edilebilirliklerinin iyileştirilmesi ve kariyerlerinin nasıl planlanacağı konusunda yararlı bilgiler verilerek desteklenmiştir.

Teknik Destek Projesi kapsamında düzenlenen dezavantajlı öğrencilerle daha iyi iletişim, son sınıf öğrencilerinin istihdam hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, proje yönetimi ilkeleri, etkin kullanım BT araçları vb. eğitim programlarına ve atölye çalışmalarına toplam 1470 KYK ve üniversite personeli katılmıştır.

Ayrıca, hizmet kalitesi standartlarında 150 civarında yurt standardı gözden geçirilmiş ve kredi departmanı için yaklaşık 10 yeni hizmet standardı geliştirilmiş olup, gelecekteki hizmet standartlarının nasıl geliştirileceğine ve güncelleneceğine ilişkin bir el kitabı oluşturulmuştur.