Eğitimde Teknoloji Kullanımını Arttırarak Mesleki Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi için Mal Alımı (EuropeAid/136715/IH/SUP/TR)-İhale Dosyası Açıklamaları ve İhale Dosyası Değişiklikleri
22 Ekim 2015
Türkiye’de HayatBoyu Öğrenmenin Desteklenmesi-II (LLL-II) Hibe Programı (EuropeAid/136279/ID/ACT/TR) Başvuru Sahiplerinin Dikkatine
4 Kasım 2015
Eğitimde Teknoloji Kullanımını Arttırarak Mesleki Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi için Mal Alımı (EuropeAid/136715/IH/SUP/TR)-İhale Dosyası Açıklamaları ve İhale Dosyası Değişiklikleri
22 Ekim 2015
Türkiye’de HayatBoyu Öğrenmenin Desteklenmesi-II (LLL-II) Hibe Programı (EuropeAid/136279/ID/ACT/TR) Başvuru Sahiplerinin Dikkatine
4 Kasım 2015

Hibe Duyurusu

Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ve İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı Başvuru Sahiplerinin Dikkatine,

Ön teklif Değerlendirme Aşaması’nın sonuçları ikinci aşamaya geçmeye hak kazanan projelerden başlayarak başvuru sahiplerinin e-postalarına iletilmeye başlanmıştır. Kazanan başvuru sahipleri ile telefonla ayrıca iletişime geçilecektir. Bütün sonuçların iletilmesi birkaç gün içerisinde tamamlanmış olacaktır.

Saygılarımızla,

İKG Hibe Birimi