Genç İstihdamının Artırılması için Ankara Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi
1 Ocak 2016
Genç İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu
1 Ocak 2016
Genç İstihdamının Artırılması için Ankara Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi
1 Ocak 2016
Genç İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu
1 Ocak 2016

Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi

Operasyon adı Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi
Uygulama Süresi 14.01.2016 -13.09.2017
Proje Web Adresi http://www.desip.org
https://mistik.ikg.gov.tr/openform/Projeler.aspx?ProgramKOD=ISEDP
Faydalanıcı Kurum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü
Operasyon Bileşenleri ve Bütçeleri Hizmet Alımı € 1.500.000,00
Hibe Programı € 22.063.419
Operasyonun Amacı ve Ulaşılan Sonuçlar

Dezavantajlı kişiler için fırsatlar içeren kapsayıcı bir işgücü piyasasını teşvik ederken bu kişilerin işgücüne sürdürülebilir entegrasyonunu sağlamak ve işgücü piyasasında her türlü ayrımcılıkla mücadele etmeyi amaçlayan ve 20 ay süren Hizmet Alım Sözleşmesi Ocak 2016’da imzalanmıştır. Proje kapsamında dezavantajlı gruplara yönelik farkındalık artırma ve iletişim stratejisi hazırlanmış, 3 adet kısa film hazırlanarak ulusal kanallarda yayınlanmıştır. Edirne ve Gaziantep illerinde Kültürel Aktiviteler düzenlenmiş, 3 adet sosyal içerme haritası hazırlanarak raporlanmıştır. Ayrıca,16 ilde 4194 kişi ile kapsamlı bir işgücü eğilimi araştırması yapılmış ve ilgili araştırmanın sonuçları Ankara, Ordu ve Urfa illerinde yapılan konferanslar ile yaygınlaştırılmıştır.

Operasyonun hibe bileşeni kapsamında toplamda 2211 başvuru alınmış ve değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından 141 adet hibe projesi 20.10.2016 tarihinde imzalanmıştır. (1.lot roman vatandaşlar; 2.lot diğer tüm dezavantajlılar eski hükümlü, madde bağımlısı…) Rehberlik ve danışmanlık hizmetleri, rehabilitasyon programları, mesleki eğitimler gibi aktif işgücü piyasası programları öngören hibe projelerinin uygulaması 01.11.2016 tarihinde başlamıştır. 2 proje çeşitli nedenlerle feshedilmiştir. Projeler kapsamında 23.004 dezavantajlı kişi kamu istihdam, rehberlik, danışmanlık ve rehabilitasyon hizmetlerine katılmış veya bu kurumlara yönlendirilmiştir. Dezavantajlı kişilere yönelik önyargıların ortadan kaldırılması için 922 faaliyet düzenlenmiş ve 7.554 dezavantajlı kişi uygulanan hibe projeleri sayesinde kendilerine sağlanan hizmetlere erişim sağlamıştır. Sağlanan bu hizmetler sayesinde 7210 dezavantajlı kişi işgücü piyasasına kazandırılmıştır.