Eğitimde Teknoloji Kullanımını Arttırarak Mesleki Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi için Mal Alımı (EuropeAid/136715/IH/SUP/TR)-İhale Ön Duyurusu
18 Şubat 2015
Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Alanlarda Sosyal İçermenin Desteklenmesi Operasyonu için Mal Alımı (EuropeAid/134614/IH/SUP/TR)-İhale Duyurusu ve İhale Dosyası
24 Şubat 2015

Hibe Duyurusu

Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Operasyonu için Hibe Programı (EuropeAid/135743/ID/ACT/TR); Proje Ön Teklif değerlendirme süreci devam etmektedir, süreç sonuçlanınca değerlendirme sonuçları tüm başvuru sahiplerinin e-posta adreslerine duyurulacaktır, kamuoyuna duyurulur.