Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşma Oranlarının Artırılması Operasyonu için Mal Alımı_RELAUNCH-3 (EuropeAid/130356/IH/SUP/TR)-Açıklamalar ve İhale Dosyasında Yapılan Düzeltmeler
26 Kasım 2015
İşçi ve İşverenlerin Kapasitelerinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yoluyla Geliştirilmesi için Teknik Yardım (EuropeAid/136645/IH/SER/TR)-İhale Sonuç Duyurusu
28 Kasım 2015
Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşma Oranlarının Artırılması Operasyonu için Mal Alımı_RELAUNCH-3 (EuropeAid/130356/IH/SUP/TR)-Açıklamalar ve İhale Dosyasında Yapılan Düzeltmeler
26 Kasım 2015
İşçi ve İşverenlerin Kapasitelerinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yoluyla Geliştirilmesi için Teknik Yardım (EuropeAid/136645/IH/SER/TR)-İhale Sonuç Duyurusu
28 Kasım 2015

Hibe Duyurusu

Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Artırılması” ve “Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi II” hibe programlarının proje ön teklifi aşamalarında başarılı olan projelere yönelik olarak, Başkanlığımızın teknik yardım projesi kapsamında görevlendirilecek uzmanlar tam başvuru formu hazırlanmasına ilişkin soruları yanıtlayacak, projelerin tam başvuru formatına uygun hale getirtilmesi ve hazırlanmış tam başvuru formlarının incelenmesi gibi konularda destek sağlayacaktır.

Yardım masaları randevu sistemiyle çalışacak olup, kayıt olmak için lütfen buraya tıklayınız.

Saygılarımızla,