Dezavantajlı Yüksek Öğrenim Öğrencilerinin Burs Yoluyla Desteklenerek İş Piyasasına Erişimlerinin Kolaylaştırılması
1 Ocak 2017
Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması (DISABLED)
1 Ocak 2017
Dezavantajlı Yüksek Öğrenim Öğrencilerinin Burs Yoluyla Desteklenerek İş Piyasasına Erişimlerinin Kolaylaştırılması
1 Ocak 2017
Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması (DISABLED)
1 Ocak 2017

Dezavantajlı Bireylerin Entegrasyonuna Yönelik İstihdam ve Sosyal Destek Hizmetleri Koordinasyon ve Uygulama Modeli Operasyonu (ISKEP)

Tedbir 4.1.
Operasyon adı Dezavantajlı Bireylerin Entegrasyonuna Yönelik İstihdam ve Sosyal Destek Hizmetleri Koordinasyon ve Uygulama Modeli Operasyonu (ISKEP)
Uygulama Süresi 19.08.2014 -18.11.2016
Proje Web Adresi
Sosyal Medya Adresleri
https://tr-tr.facebook.com/ISKEPROJESI
Faydalanıcı Kurum Türkiye Belediyeler Birliği
Operasyon Bileşenleri ve Bütçeleri Teknik Yardım: € 5.999.000
Mal Alımı: € 1.500.000
Operasyonun Amacı ve Ulaşılan Sonuçlar

Operasyonun amacı, Türkiye Belediyeler Birliği'nin gözetiminde ve rehberliğinde, belediyelerde istihdam ve sosyal destek hizmetlerinin koordinasyonu ve uygulanması için bir model oluşturarak dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasına sürdürülebilir entegrasyonuna katkıda bulunmaktır.

Dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu için geliştirilen hizmet modeli için 12 belediye seçildi. Bunlar; Bursa Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Belediyesi, Kars Belediyesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Belediyesi, Trabzon Belediyesi, Van Belediyesi, Ankara Altındağ Belediyesi, Mersin Toroslar Belediyesi, Bursa Yıldırım Belediyesi ve Ankara Keçiören Belediyesidir.

-2 AB üyesi ülkeye 51 ziyaretçiyle çalışma ziyaretleri düzenlendi ve yapıldı.

-SSSEGU'lar için 22 aylık iş planı ve toplam 528 aylık rapor hazırlanmıştır.

-Kurumsal yapıların (hizmet sağlayıcılar) ve Faydalanıcı İzleme Sisteminin bir veri tabanı geliştirildi ve uygulandı. Ayrıca, hizmet sağlayıcılar Faydalanıcı İzleme Sistemine kaydedilmiştir.

-Pilot illerde 12 saha anketi tamamlanmış ve raporlanmıştır.

-8.249 dezavantajlı kişi, Operasyon Nihai Raporunun teslim tarihi itibariyle proje veri tabanına kaydolmuştur.

-Operasyon sonunda toplam 4.444 kayıtlı dezavantajlı kişi (% 53,8) istihdam edilmiştir.

-Belediyede ana akım sosyal içerme ile ilgili 12 adet öneri belgesi hazırlanmış ve belediyelerin ve SSSEGU'ların yönetimi ile stratejik planlar hazırlanarak görüşülmüştür.

-Yerel işgücü piyasası ihtiyaçlarını tartışmak ve doğrulamak için her ilde bir günlük 2 yerel atölye çalışması düzenlenmiş ve bu atölye çalışmalarına 848 katılımcı katılmıştır.

-Sisteme kayıtlı 1.103 dezavantajlı kişi İŞKUR ve MEB mesleki ve teknik eğitim / oryantasyon programlarına katılmıştır.

-1.080 dezavantajlı insanın katılımıyla 3 günlük Topluluk Çalışma Programı, Hayat Boyu Öğrenme ve Aktif İşgücü Piyasası Politikaları çalıştayı düzenlendi.

-Hayatboyu Öğrenme IT ve İletişim temel eğitim programları 2.077 dezavantajlı insanın katılımıyla gerçekleştirildi.

-420 dezavantajlı insanın katılımıyla yerel kuruluşlarla işbirliği içinde istihdam odaklı mesleki eğitim kursları geliştirildi.

-İşinize Başlayın eğitim programı 280 dezavantajlı insanın katılımıyla yürütüldü.

-8.249 dezavantajlı kişilere bireysel rehberlik hizmetleri, 563 dezavantajlı kişiye grup rehberliği sağlanmıştır.

-93 katılımcının katılımıyla 2 adet iletişim ağı toplantısı yapıldı.

-Faydalanıcı İzleme Sistemi geliştirildi ve uygulandı. SSSEGU ve Belediye personelinin sistemin kullanımı konusunda eğitimi 255 personel ile gerçekleştirildi.

-26 katılımcı ile öneri belgelerinin sonuçlandırılması için bir atölye çalışması düzenlendi.

-5.437 kişiyle dezavantajlı kişilere yönelik önyargıları ortadan kaldırmak için 48 toplantı yapıldı.

-6.582 katılımcı ile 216 Bilgilendirme ve Farkındalık Artırma Toplantısı düzenlendi.

-Yürütülen dezavantajlara karşı önyargıları ortadan kaldırmak için 2 ulusal kampanya uygulandı.

-48 yerel medya semineri, 22 yerel basın toplantısı ve 3 ulusal basın toplantısı 1.891 katılımcı ile gerçekleştirildi.

-3606 katılımcı ile dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu konusunda 72 bilgilendirme semineri düzenlendi.

-244 katılımcı ile 4 ulusal düzeyde deneyim paylaşımı toplantısı yapıldı.

-Operasyon ve Kapanış toplantıları 324 katılımcı ile yapıldı.

-Farkındalık arttırıcı konferanslara, seminerlere ve toplantılara toplam 18.534 kişi katılmıştır.

-Proje kapsamında TV reklamları dahil bir dizi tanıtım ve farkındalık yaratma materyali üretildi ve dağıtıldı.

-İSKEP faaliyetlerine katılım sürecinde toplam 363 dezavantajlı kişi iş bulmuştur.

Mal Alım Proje kapsamında, 12 pilot ile kurulan Sosyal Hizmetler Destek ve İstihdam Rehberliği Birimlerine IT, mobilya, beyaz eşya, engellilere yönelik ekipmanlar ve güvenlik sistemler gibi ürünler 6 lottan oluşan projelerle sağlanmıştır.