VOC-TEST Merkezleri-III Hibe Programı (EuropeAid/162211/ID/ACT/TR) için İhale Sonuç Duyurusu yayımlanmıştır.İlgili belgeye ulaşmak için buraya tıklayınız.
27 Ekim 2020
İstihdam, Eğitim, Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programının (İESP SOP) Uygulanması Kapsamında Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi için Mal Alımı- Tekrar “NEAR/ANK/2020/EA-LOP/0040”
17 Kasım 2020

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinin Eğitim ve Araştırma Kapasitesinin Güçlendirilmesi için Mal Alımı İhalesi” (Tekrar) (NEAR/ANK/2020/EA-LOP/0029) Açıklamalar ve İhale Dosyasında Değişiklikler yayınlanmıştır. İlgili belgelere ulaşmak için buraya tıklayınız.