İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi (IQJVC)
17 Temmuz 2019
Madencilik Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Operasyonu
18 Temmuz 2019
İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi (IQJVC)
17 Temmuz 2019
Madencilik Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Operasyonu
18 Temmuz 2019

Bütünleştirici Eğitim İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Operasyonu (IQSES)

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon II. Eğitim ve Öğretim
Aktivite II.I. Eğitim ve Öğretimin Kalitesinin Artırılması

Operasyon Adı:

Bütünleştirici Eğitim İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Operasyonu (IQSES)

Operasyon Numarası:

TREESP2.1.IQSES

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

01.08.2019 – 31.12.2023 (Uygulama dönemi 31.12.2023 tarihinde sona ermiştir.)

Operasyon Faydalanıcısı:

Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Website / Social Media Accounts:

www.begep.org  

https://www.instagram.com/begep_projesi/

https://www.facebook.com/BegepProjesi/

https://twitter.com/BegepProjesi

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

(Uygulama dönemi 31.12.2023 tarihinde sona ermiştir.)

Operasyonun 53 aylık hizmet alımı ve 18 aylık hibe bileşenleri bulunmaktadır.

Operasyonun genel amacı, eğitim ve öğretimin kalitesini artırmaktır. Operasyonun özel amacı ise sunulan özel eğitim hizmetlerinin kalitesini artırarak özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin topluma entegrasyonunu sağlamaktır.

Hizmet alımı bileşeninde, "Kurumsal Kapasite Geliştirme", "Farkındalık Artırma", "Bilimsel ve Teknik Çalışmalar" ve "Koordinasyon ve İşbirliği" olmak üzere 4 farklı müdahale alanı kapsamında; MEB personeline yönelik özel eğitim alanında eğitim verilmesi; aileler, okul idarecileri ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik farkındalık artırma faaliyetleri düzenlenmesi; özel eğitim alanında bir etki analizi çalışması yapılması; sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonun artırılması hedeflenmiştir. Hizmet alımı sözleşmesi; Ankara, Adana, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Samsun ve Trabzon olmak üzere 12 pilot ilde yürütülmüştür.

Hibe bileşeni kapsamında ise özel eğitim öğrencilerinin eğitim kalitesinin artırılması, eğitim materyallerinin çeşitlendirilmesi, eğitimler yoluyla öğretmenlerin yeterliliklerinin desteklenmesi ile aileler, öğrenciler ve öğretmenlere yönelik farkındalık artırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.

Güncel Durum:
(Ocak 2024 sonu itibariyle)

Hizmet alımı sözleşmesi 25.06.2019 tarihinde imzalanmış, 01.08.2019 tarihinde uygulama dönemi başlamış ve 31.12.2023 tarihinde sona ermiştir.

Hizmet alımı bileşeni kapsamında, Ocak 2024 sonu itibariyle:

• 17.12.2019 tarihinde Ankara’dan 207, Ankara dışından 87 kişi olmak üzere toplam 294 kişinin katılımıyla bir açılış konferansı düzenlenmiştir.

• Hizmet içi Eğitim Programlarının geliştirilmesi ve revizyonu için toplam 131 kişinin katılımıyla odak grup toplantıları yapılmış ve 45.000’i aşkın anket uygulanmıştır.

• Hizmet İçi Eğitim Programları için ihtiyaç analizi çalışmaları tamamlanmış, 10 özel eğitim başlığı altında 5.000 öğretmenin yer alacağı öğretmen eğitimleri tamamlanmıştır. Toplam 5.080 öğretmene eğitim verilmiştir.

• Projenin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Hizmet İçi Eğitim programlarını yürütmek üzere 492 öğretmenden oluşan bir ekip Eğitici Eğitimi alarak eğitici olarak yetiştirilmiştir.

• 700 BİLSEM öğretmeninin yer alması öngörülen 5 eğitim başlığı altındaki STEM eğitimlerinin planlama ve materyal geliştirme çalışmaları tamamlanmış, toplam 732 BİLSEM öğretmeni STEM eğitimlerine katılmıştır.

• Bütünleştirici eğitime destek aracı olarak planlanan Müdahaleye Tepki Modeli geliştirilmiştir.

• Pilot okullarda uygulanan “Müdahaleye Tepki Modeli”nin sürekliliğini sağlamak amacıyla ilgili pilot okullardaki 120 öğretmene eğiticilerin eğitimi verilmiştir.

• 12 pilot ilde aileler, STK’lar, okul ve RAM yöneticilerine ilişkin farkındalık artırma faaliyetleri tamamlanmıştır. Yapılan seminerler ile 1.645 kişiye ulaşılmıştır.

• 12 pilot ildeki 96 RAM kapsamında tanılama ve yerleştirme sisteminin etki değerlendirme analizi araştırma faaliyeti tamamlanmıştır.

• Ankara’da 21-22.06.2022 tarihleri arasında 1.737 kişinin katılımı ile Özel Eğitim Zirvesi ve Tecrübe Paylaşım Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

• 29.05-16.06.2023 tarihleri arasında 11 MEB personeline İşaret Dili Eğitimi verilmiştir.

• Finlandiya, Portekiz ve ikinci defa Finlandiya'ya çalışma ziyaretleri pilot okullardan toplam 30 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

• Özel Eğitim İhtiyacı olan Çocukların Olumlu İmgeleri Sergisi ve Kapanış Programı 19.12.2023 tarihinde 131 yetişkin ve 83 çocuğun katılımıyla Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Hibe bileşeninde ise; proje seçim ve sözleşme süreçleri tamamlanmıştır. 12-18 ay arasında değişen uygulama süreleri bulunan, 26 farklı ilden 43 adet proje 01.11.2021 tarihi itibariyle başlamıştır. Bir hibe sözleşmesinin feshedilmesi nedeniyle 42 proje uygulanmış ve tüm hibe projelerinin uygulama süresi tamamlanmıştır.

Hibe Projeleri hakkında ayrıntılı bilgi için buraya tıklayınız.