“VOC-TEST- III Hibe Programı (EuropeAid/162211/ID/ACT/TR)” Düzeltme Metni (Corrigendum) yayımlanmıştır.
8 Mart 2019
“Bütünleştirici Eğitim için Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı” Bilgilendirme Günleri ve Eğitim Sunumları
18 Mart 2019

Hibe Duyurusu

“Bütünleştirici Eğitim için Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı” kapsamında Düzeltme-1 Metni yayımlanmıştır. İlgili belgeye ulaşmak için lütfen buraya
tıklayınız.