Hibe projelerimiz başarıyla uygulanıyor. Pek çok vatandaşımız istihdama kavuşuyor.
11 Temmuz 2017
İESP SOP Uygulaması Kapsamında Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi için Teknik Yardım (EuropeAid/139202/IH/SER/TR) – İhale Ön Duyurusu yayımlanmıştır.
2 Eylül 2017
Hibe projelerimiz başarıyla uygulanıyor. Pek çok vatandaşımız istihdama kavuşuyor.
11 Temmuz 2017
İESP SOP Uygulaması Kapsamında Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi için Teknik Yardım (EuropeAid/139202/IH/SER/TR) – İhale Ön Duyurusu yayımlanmıştır.
2 Eylül 2017

Güncel Duyuru

Başkanlığımız Ağustos ayında çeşitli illerde “IPA II İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı” ve “Proje Döngüsü” konularında iki gün sürecek bir eğitim programı düzenleyecektir. Programa katılım sağlamak isteyen ilgililerin bilgilendirme günü için http://kayit.ikg.gov.tr/default.aspx?info=sop-bilgilendirme adresine, proje döngüsü eğitimi içinse http://kayit.ikg.gov.tr/default.aspx?info=sop-pcm adresine etkinlik tarihinden 3 gün öncesine kadar kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Programlara katılım için gereken ulaşım ve konaklama masrafları katılımcılar veya kurumları tarafından karşılanacaktır. Saygıyla duyurulur.

Bilgilendirme ve Eğitim Günleri İller ve Tarihler

İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politika Sektörel Operasyonel Programı Bilgilendirme Günleri Gündemi

Proje Döngüsü Eğitimi Gündem