VOC-TEST MERKEZLERİ-II (EuropeAid/136735)
20 Ocak 2016
TR33 Bölgesindeki İşverenlerin ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Artırılması İçin Teknik Yardım-(EuropeAid/136379/IH/SER/TR)-İhale Sonuç Duyurusu
22 Ocak 2016
VOC-TEST MERKEZLERİ-II (EuropeAid/136735)
20 Ocak 2016
TR33 Bölgesindeki İşverenlerin ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Artırılması İçin Teknik Yardım-(EuropeAid/136379/IH/SER/TR)-İhale Sonuç Duyurusu
22 Ocak 2016

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı (İKG PRO)’nun Program Otoritesi ve Sözleşme Makamı olduğu, Mesleki Yeterlilik Kurumunun faydalanıcısı olduğu ve Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-IV) çerçevesinde finanse edilen “Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanması Projesinin (UYEP-II)” bileşeni olan ve uygulama bitiş tarihi Temmuz 2017 olan Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe Programı kapsamında hizmet vermek üzere 2(iki) Doğrudan Hibe Uzmanı (Kıdemsiz) ile VOC-Test Merkezleri-II Hibe Projeleri kapsamında hizmet vermek üzere 1 (bir) VOC-Test Merkezleri Hibe Uzmanı (Kıdemli) ve 1 (bir) VOC-Test Merkezleri Hibe Uzmanı (Kıdemsiz) alımı yapılacaktır. Detaylı bilgi için buraya tıklayınız.