Ankara’nın Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Suretiyle Genç İstihdamının Artırılması için Teknik Yardım İhalesi (EuropeAid/136336/IH/SER/TR)
22 Haziran 2015
HİZMET BİNASI KİRALANMASINA İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU
25 Haziran 2015
Ankara’nın Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Suretiyle Genç İstihdamının Artırılması için Teknik Yardım İhalesi (EuropeAid/136336/IH/SER/TR)
22 Haziran 2015
HİZMET BİNASI KİRALANMASINA İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU
25 Haziran 2015

Güncel Duyuru

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı (İKG PRO)’nun Program Otoritesi ve Sözleşme Makamı olduğu “Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi (ISEDP) (EuropeAid/135743)” Hibe Programı kapsamında sunulan projelerin Tam Başvuru Formlarının değerlendirilmesi için bağımsız değerlendiriciler (BD) görevlendirilecektir.