Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşma Oranlarının Artırılması Operasyonu
1 Ocak 2016
Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi
1 Ocak 2016
Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşma Oranlarının Artırılması Operasyonu
1 Ocak 2016
Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi
1 Ocak 2016

Genç İstihdamının Artırılması için Ankara Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi

Operasyon adı Genç İstihdamının Artırılması için Ankara Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi
Uygulama Süresi 27.06.2016 - 26.10.2017
Proje Web Adresi http://www.girisimci.ankaraka.org.tr
Faydalanıcı Kurum Ankara Kalkınma Ajansı
Operasyon Bileşenleri ve Bütçeleri Hizmet Alımı - € 2.253.792,50
Mal Alımı - € 201.160
Operasyonun Amacı ve Ulaşılan Sonuçlar

Girişimcilik yoluyla gençlerin istihdamının artırılması ve Ankara girişimcilik ekosisteminin büyütülmesi ve zenginleştirilmesiyle genç istihdam oranının artırılmasını amaçlayan ve 16 ay süren Hizmet Alım Sözleşmesi Haziran 2016’da imzalanmıştır. Proje kapsamında Ankara’nın ve Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminin ihtiyaçlarını belirlemek üzere mevcut durum analizi yapılmıştır. Buna dayanarak, özgün eğitim programları, rehber kitapçıklar, internet portalı, Web TV gibi, girişimcilerin kullanımına sunulacak etkili araçlar geliştirilmiştir Türkiye’de ilk kez bu derinlikte yapılan analizin sonuçlarıyla Ankara’da, başta teknoloji odaklı olmak üzere girişimciliğin yol haritası çizilmiş, “Ankara Girişimcilik Ekosistemi Mevcut Durum Analizi” yayımlanmıştır. Genç istihdamının girişimcilik yolu ile artırılması kapsamında farkındalık oluşturmak için Ankara’daki üniversite öğrencilerine, genç girişimci adaylarına her biri 7’şer gün süren 29 eğitim verilmiş ve toplamda 500’den fazla katılımcıya ulaşılmıştır. Projede öne çıkan faaliyetlerden biri de Ankara’daki girişimcilik ekosisteminin kültürel ve sosyolojik yapısını dikkate alarak özgün modeller ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla, girişimcilerin ihtiyaçlarına yönelik mentörler belirlenerek “mentör havuzu” oluşturulmuştur. İş fikrine sahip olanlar, projesi başarılı bulunanlar ve şirket kuranlardan oluşan 200’den fazla potansiyel ve mevcut girişimci “ihtiyaca göre düzenlenmiş” mentörlük ve danışmanlık hizmetleri kapsamında en az 3’er gün süren mentörlük desteği almıştır. Ayrıca, ekosistemin en önemli ihtiyaçlarından biri olan “teknolojinin ticarileştirilmesi” konusunda eğitimler düzenlenerek mentörlük ile birlikte girişimcilere eşzamanlı destek sunulmuş, dörder kişilik gruplardan oluşan girişimci ekiplere (toplam 120 kişiye) 12 günlük eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmiştir. Bu yolla, iş fikri olan ancak bunu henüz ticarileştiremeyen ve yönlendirmeye ihtiyaç duyan genç girişimci adaylarına rehberlik edilmiştir.

Projenin önemli çıktılarından biri olarak planlanan, Ankara Kalkınma Ajansı bünyesinde kurulan “TechAnkara Girişimcilik Merkezi” hizmet vermeye başlamıştır. Girişimcilik merkezine ilişkin ofis ve bilgi teknolojisi ekipmanları ise Operasyon kapsamındaki 2 adet mal alımı sözleşmesi ile alınmıştır.