Kariyer ve Rehberlik Hizmetlerinin Sunulmasında Çok Paydaşlı Ortaklık Modeli Operasyonu için Mal Alımı (EuropeAid/136387/IH/SUP/TR)-İhale Dosyası ve İhale Duyurusu
12 Haziran 2015
Bağımsız Değerlendirici İlanı
22 Haziran 2015

İhale Duyurusu

Ankara’nın Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Suretiyle Genç İstihdamının Artırılması için Teknik Yardım İhalesi (EuropeAid/136336/IH/SER/TR) – İhale Duyurusu yayınlanmıştır. İlgili belgelere ulaşmak için buraya tıklayınız.