Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Sosyal İçerme Alanında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi Kapsamında Basılan Kitaplar
18 Ekim 2018
Bütünleştirici Eğitim için Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması için Teknik Yardım (EuropeAid/139588/IH/SER/TR) – Kısa Liste Duyurusu yayımlanmıştır.
14 Kasım 2018
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Sosyal İçerme Alanında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi Kapsamında Basılan Kitaplar
18 Ekim 2018
Bütünleştirici Eğitim için Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması için Teknik Yardım (EuropeAid/139588/IH/SER/TR) – Kısa Liste Duyurusu yayımlanmıştır.
14 Kasım 2018

Güncel Duyuru

Sivil Toplum Kuruluşları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında iyi bir işbirliğinin kurulması ve STK’lara hukuki destek sağlanması amacıyla proje kapsamında “Proje Geliştirme Destek Masası” kurularak, 13 Ekim 2018 tarihinde projenin web sitesi üzerinden hizmete açılmıştır. Destek masası, STK’ların geliştirmeyi düşündükleri fikirleri ve taslak projeleri için uygulama kapasitelerinin artırılmasında eşsiz bir ‘açık kapı’ işlevi görecektir. Destek Masası hizmeti, hedef illerde ve komşu illerde faaliyet gösteren STK’lara “ilk gelene ilk hizmet” ilkesi doğrultusunda “açık davet” usulüyle sunulmuştur ve davet hedeflenen sayıda sivil toplum kuruluşuna ulaşılana kadar ilanda kalacaktır.

Masa aracılığı ile Kamu-STK işbirliği pekiştirilerek birçok olumlu değişim meydana getirilecek ve sürdürülebilir sosyal kalkınma ve sosyal hizmet sunumunun iyileştirilmesi için gerekli adımlardan birisi de atılmış olacaktır.

Kamu STK İşbirliği Projesinin ana hedefi, sosyal politikaların uygulanması alanında Nihai Faydalanıcı ile STK’lar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesidir. Politika geliştirme, hizmet sunma, izleme ve değerlendirme aşamalarının tamamında Sivil Toplum ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasındaki işbirliğinin güçlendirilerek özel politikalara ihtiyaç duyan gruplara sunulan toplam hizmet kalitesinin artırılması hedeflenmektedir.

  • Proje Geliştirme Destek Masası aracılığı ile desteklenen STK’ların, aşağıdaki hususlarda gerekli kurumsal kapasiteye erişebileceği öngörülmektedir:
  • Hedef grupların ihtiyaçlarının başarılı şekilde tespit edilmesi,
  • Paydaşlarla ortaklık sözleşmeleri yapılması,
  • Proje fikirleri için tutarlı bir mantıksal çerçeve hazırlanması,
  • Projeler kapsamında uygulanacak faaliyetlerin net biçimde tanımlanması,
  • Şeffaf bütçeler ve maliyet analizi,
  • Beklenen sonuçların ve kanıt temelli göstergelerin tanımlanması,
  • Uygulanan eylemler için izleme ve değerlendirme sistemi oluşturulması.