İşçi ve İşverenlerin Kapasitelerinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yoluyla Geliştirilmesi için Mal Alımı (EuropeAid/136631/IH/SUP/TR)-Açıklamalar ve İhale Dosyasında Yapılan Düzeltmeler
8 Aralık 2015
Türkiye’de Şartlı Nakit Transferi Programının Desteklenmesi Operasyonu için Teknik Yardım (EuropeAid/136629/IH/SER/TR)-Kısa Liste Duyurusu
9 Aralık 2015

EaSI Duyurusu

2 Aralık 2015 tarihinde Ankara Swissotel’de yapılan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı 17. Sektörel İzleme Komitesi Toplantısı’nda, İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programına ilişkin olarak AB Uzmanı Özün KOCA TAŞKINER tarafından bir sunum yapılmıştır. İlgili sunuma ulaşmak için buraya tıklayınız.