• TRC3 Bölgesinde Genç İstihdamının Teşviki için Mal Alımı (EuropeAid/140219/IH/SUP/TR) – Açıklamalar yayınlanmıştır.
18 Kasım 2019
EuropeAid/167108/ID/ACT/TR referans numaralı Hibe Programı kapsamında, 28 Kasım – 6 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleşen Bilgilendirme Günleri ve Eğitim Sunumları yayımlanmıştır.
9 Aralık 2019

” İşgücü Göçü Alanında Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü’nün Politika Yapma Kapasitesinin Artırılması için Teknik Yardım (EuropeAid/140473/IH/SER/TR)” İhale Duyurusu yayımlanmıştır. İlgili belgeye ulaşmak için buraya tıklayınız.