TRC3 Bölgesinde Genç İstihdamının Teşvik Edilmesi (PYETRC3)
18 Temmuz 2019
İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programının Uygulanması için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Operasyonu
18 Temmuz 2019

Yenilenebilir Gençlik Enerjisi (REYOU)

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon II: Eğitim ve Öğretim
Aktivite II. III: Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi ve Hayat Boyu Öğrenme & Uyum Yeteneğinin Arttırılması

Operasyon Adı:

Yenilenebilir Gençlik Enerjisi (REYOU)

Operasyon Numarası:

TREESP2.3.RE-YOU

Operasyon Faydalanıcısı:

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA)

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

Operasyonun Özel Amacı: Güney Marmara Bölgesinde eğitim/öğretim kurumlarının kapasitesini işgücü piyasasının ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde geliştirerek işsiz gençlerin yenilenebilir enerji sektöründe istihdam edilebilirliğinin arttırılması.

Hedef grup: Mühendislik Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi ile Meslek Yüksek Okullarının ilgili bölümlerinden (elektrik, enerji, elektronik teknolojisi, elektronik ve otomasyon, makine vb.) mezun 18-29 yaş aralığındaki 480 kişi. Hedef grup dağılımı Balıkesir için 240 kişi, Çanakkale için 240 kişi olacak şekilde gerçekleşecektir.

* Kariyer Danışmanlık Merkezi, Sürekli Eğitim Merkezi ve Üniversitelerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi için faaliyetler gerçekleştirilecektir.
* Sürekli Eğitim Merkezleri yenilenebilir enerji sistemleri alanında Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu olabilmek için MYK’ya başvuruda bulunacaktır.
* Rüzgar, fotovoltaik ve biyogaz alanında Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından ilan edilen Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikler ile uyumlu olacak şekilde yenilenebilir enerji eğitimleri oluşturularak gençlere eğitim verilecektir.
* İyi uygulamaları yerinde görmek, deneyim paylaşmak ve üniversitede kurulacak merkezlerin kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla Avrupa Birliğinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara, firmalara çalışma ziyaretleri düzenlenecektir.
* Çalıştay, konferans ve bilinçlendirme faaliyetleri aracılığıyla yenilenebilir enerji ile ilgili farkındalığın artırılması sağlanacaktır.
* Güney Marmara Yenilenebilir Enerji İstihdam Piyasası Analiz Raporu hazırlanacaktır.

Güncel Durum:

Operasyon Anlaşması 12.10.2018 tarihinde imzalandı.
3. yönetim toplantısı 10.04.2019 tarihinde gerçekleştirildi.
Mal alımı ihalesi ile ilgili
Detaylı bilgi için buraya tıklayınız.
Hizmet alım ihalesi ile ilgili
Detaylı bilgi için buraya tıklayınız.