TRC3 Bölgesinde Genç İstihdamının Teşvik Edilmesi (PYETRC3)
18 Temmuz 2019
İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programının Uygulanması için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Operasyonu
18 Temmuz 2019

Yenilenebilir Gençlik Enerjisi (REYOU)

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon II: Eğitim ve Öğretim
Aktivite II. III: Ulusal Yeterlilik Sisteminin
Güçlendirilmesi ve Hayat Boyu Öğrenme & Uyum Yeteneğinin Arttırılması

Operasyon Adı:

Yenilenebilir Gençlik Enerjisi (RE-YOU)

Operasyon Numarası:

TREESP2.3.RE-YOU

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

Hizmet alımı sözleşmesi 8 Mayıs 2020 tarihinde imzalanmış olup uygulama dönemi henüz başlamamıştır.
Operasyonun uygulama süresi 36 aydır.

Operasyon Faydalanıcısı:

Güney Marmara Kalkınma Ajansı

Web sitesi adresi / Sosyal Medya Hesapları

-

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

Operasyonun Özel Amacı:
• Güney Marmara’da örgün eğitim ve mesleki eğitim kurumlarının kapasitesini geliştirmek ve örgün eğitim ile işgücü piyasası arasındaki bağlantıyı güçlendirmek suretiyle daha fazla sayıda gencin yenilenebilir enerji sektöründe istihdam edilmesini sağlamak;
• bölgenin hayat boyu öğrenme kapasitesini geliştirmek
Hedef gruplar:
• Üniversitelerin mühendislik ve ilgili diğer teknik fakültelerinden veya ilgili iki yıllık teknik programlarından ve bölümlerinden (elektrik ve enerji, elektronik teknoloji, elektronik ve otomasyon, makina vb.) mezun olmuş 18-29 yaş arası 480 genç işsiz,
• Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezleri (SEM’ler),
• SEM ve Üniversite personeli,
• Yenilenebilir Enerji Sektöründe faaliyet gösteren işveren ve işçiler.
Faaliyetler:
• Kariyer Danışmanlık Merkezleri ve SEM’lerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir.
• SEM’ler yenilenebilir enerji sistemleri alanında Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu olabilmek için Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)’na başvuruda bulunacaktır.
• Rüzgar, fotovoltaik ve biyogaz alanlarında MYK tarafından ilan edilen Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikler ile uyumlu olacak şekilde yenilenebilir enerji eğitimleri düzenlenerek gençlere eğitim verilecektir. (Balıkesir: 240 katılımcı, Çanakkale: 240 katılımcı).
• İyi uygulamaları yerinde görmek, deneyim paylaşmak ve üniversitede kurulacak merkezlerin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine yönelik bilgi edinmek amacıyla Avrupa Birliğinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara, firmalara çalışma ziyaretleri düzenlenecektir.
• Çalıştay, konferans ve bilinçlendirme faaliyetleri aracılığıyla yenilenebilir enerji ile ilgili farkındalığın artırılması sağlanacaktır. • “Güney Marmara Yenilenebilir Enerji İstihdam Piyasası Analiz Raporu” hazırlanacaktır.

Güncel Durum:
(Haziran 2020 itibariyle)


8 Mayıs 2020 tarihinde hizmet alımı sözleşmesi imzalanmış olup uygulama dönemi henüz başlamamıştır.

Mal alımı bileşeni için 20 Nisan 2020 tarihinde ihale duyurusu ve ihale dosyası yayınlanmış ve ihaleye yeniden çıkılmıştır. Son başvuru tarihi 20 Temmuz 2020’dir.

Mal alımı ihalesi ile ilgili detaylı bilgi için buraya tıklayınız.