İESP SOP Uygulaması Kapsamında Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi için Mal Alımı (EuropeAid/139203/IH/SUP/TR) İhale Duyurusu ve İhale Dosyası
17 Ekim 2017
Yenilenebilir Gençlik Enerjisi için Mal Alımı (EuropeAid/139281/IH/SUP/TR)–İhale Ön Duyurusu yayımlanmıştır.
21 Ekim 2017

İhale Duyurusu

“Yenilenebilir Gençlik Enerjisi için Teknik Yardım (Europeaid/139278/IH/SER/TR)” – İhale Ön Duyurusu yayımlanmıştır.

İlgili belgelere ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.