İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı Basın Bülteni yayımlanmıştır.
4 Ocak 2019
EuropeAid/139202/IH/SER/TR referans numaralı, “İESP SOP Uygulaması Kapsamında Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi için Teknik Yardım” ihale sürecine ilişkin ihale sonuç duyurusu yayımlanmıştır.
22 Ocak 2019

İhale Duyurusu

Yenilenebilir Gençlik Enerjisi için Mal Alımı(EuropeAid/139281/IH/SUP/TR) için İhale Duyurusu ve İhale Dosyası yayınlanmıştır.

İlgili belgelere ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.