Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu
1 Ocak 2016
Kariyer Hizmeti Sunumunda Çok Paydaşlı Ortaklık Modeli
1 Ocak 2016

Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu

Tedbir 1.2.
Operasyon adı Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi (PYEIS)
Web Adresi https://mistik.ikg.gov.tr/openform/Projeler.aspx?ProgramKOD=PYE-2
Faydalanıcı Kurum Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)
Operasyon Bileşenleri Sözleşme Bedeli 2016 Yılında Ödenen Tutar
Doğrudan hibe € 15.280.800 € 12.406.554

Toplam bütçesi yaklaşık 15 milyon Avro olan program kapsamında sözleşmeye bağlanan 58 adet hibe projesinin uygulanmasına Mart 2016 itibariyle başlanmıştır. Program kapsamında 4000 kişinin eğitimi, 720 kişinin istihdamı, 140 kişinin girişimci olması hedeflenmektedir.

Projelerden ikisi 8.04.2016 ve 23.07.2016 tarihlerinde feshedilmiş ve 56 projenin uygulanması devam etmiştir. Projelerin uygulanması kapsamında koordinatör ve eğitmen gibi pozisyonlar için faydalanıcı kuruluşlar tarafından yaklaşık 800 kişi istihdam edilmektedir.

Projelere teknik destek ve izleme faaliyetleri kapsamında, projeleri yürüten faydalanıcı kuruluşların İzleme Bilgi Sistemi (MİSTİK) üzerinden sordukları 2235 yazılı soru yanıtlanmış ve 409 adet değişiklik talebi incelenmiştir. Ayrıca projeler için, dokümantasyon gereklilikleri ile satın alımların kontrolü ve paydaşların projeyi sahiplenme düzeyleri ile nihai faydalanıcıların proje faaliyetlerindeki tatmin düzeylerinin incelenmesi gibi yerinde doğrulama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi kapsamında 94 adet teknik izleme ziyareti gerçekleştirilmiştir. Ayrıca teknik destek projesinden uzman desteğiyle İŞKUR tarafından da 53 adet tematik izleme ziyareti yapılmıştır. Uzatma alan 12 proje dışındaki diğer projeler 28 Şubat 2017 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Programın kapanış konferansı 31 Mart 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.