Yaşlılar için Gündüz ve Evde Bakım Hizmetlerinin İyileştirilmesi Projesi (YAGEP) için Operasyon Tanımlama Belgesi (OTB) yayınlanmıştır.
29 Aralık 2020
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi (IOHS) Hibe Programı (EuropeAid/162207/ID/ACT/TR) için İhale Sonuç Duyurusu yayımlanmıştır.
18 Ocak 2021

Yaşlılar için Gündüz ve Evde Bakım Hizmetlerinin İyileştirilmesi Projesi (YAGEP) (NEAR/ANK/2021/EA-RP/0004) için İhale Ön Duyurusu yayınlanmıştır. İlgili belgeye ulaşmak için buraya tıklayınız.