TR33 Bölgesindeki İşverenlerin ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Artırılması Operasyonu
1 Ocak 2017
İşverenlerin ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Sosyal Diyalog Yoluyla Artırılması Operasyonu
1 Ocak 2017

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanması (UYEP-II)

Tedbir 3.1
Operasyon adı Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (UYEP-II)
Web Adresi www.myk.gov.tr/index.php/tr/uygulamas-devam-eden-projeler-/uyep-ii-hibe-programlar-2/
Faydalanıcı Kurum Mesleki Yeterlilik Kurumu
Operasyon Bileşenleri Sözleşme Bedeli 2016 Yılında Ödenen Tutar
Doğrudan Hibe € 5.349.190 € 2.792.892,17
Hibe € 2.702.942 € 1.894.185
Mal Alımı € 845.675 € 393.599

UYEP-II Operasyonunun hibe bileşeni “Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe Programı” ve “VOC-Test Merkezleri-II Hibe Programı” olmak üzere iki hibe programından oluşmaktadır. Hibe programlarının açılış toplantısı 22.02.2016 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe Programı 20.07.2015 tarihinde başlamış olup 19.07.2017 tarihine kadar devam edecektir. 34 Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu ile projenin başında protokol imzalanmış olup bu sayı projenin ilk yılının tamamlanmasının ardından 42’ye çıkarılmıştır. Mart 2017 itibarıyla 17.815 birey hibeden faydalanmış ve belgelendirilmiştir.

Operasyonun diğer hibe bileşeni olan VOC-TEST Merkezleri-II Hibe Programı, Haziran 2013 yılında tamamlanan VOC-Test Merkezleri-I adlı hibe programının devamı niteliğinde tasarlanmıştır. Birinci program kapsamında 11 öncelikli sektörde (otomotiv ve ilgili alt sektörleri, turizm, inşaat, ulaştırma, enerji, metal, plastik ve kimya, bilgi ve iletişim teknolojileri, matbaa ve yayımcılık, makine ve imalat ile tekstil, hazır giyim ve deri ürünleri) 26 adet kuruluş hibeden faydalanmıştır.

VOC-Test Merkezleri-II Hibe Programı kapsamında ise 15 sektörde (tarım, avcılık ve balıkçılık; elektrik ve elektronik; cam, çimento ve toprak; sağlık ve sosyal hizmetler; adalet ve güvenlik; toplumsal ve kişisel hizmetler; ağaç işleri, kağıt ve kağıt ürünleri; kültür ve sanat; iş ve yönetim; ticaret, eğitim, çevre, finans, gıda, maden) meslek standartları ve ulusal yeterlilikler geliştirilmesini sağlamak ve sınav ve belgelendirme merkezlerinin kurulmasını desteklemek amaçlanmış olup, proje teklifleri başarılı bulunan 14 kuruluş hibe almaya hak kazanmıştır.Bu programla uygulama süreci sonunda 10 sektörde;

  • 31 adet meslek standardının ve
  • 61 adet yeterliliğin geliştirilmesi ile
  • 14 hibe faydalanıcısının belgelendirme kuruluşu olması beklenmektedir.

  • Proje uygulamaları için faydalanıcı kuruluşlarca 90’ın üzerinde kişi istihdam edilmiştir. 17 adet teknik izleme ziyareti Başkanlığımızca ve 28 adet tematik kontrol ziyareti MYK tarafından gerçekleştirilmiştir. Faydalanıcılardan 2016 yılı içinde 359 yazılı soru ve 67 adet değişiklik talebi alınarak işlemleri tamamlanmıştır.

    Mal Alım bileşeni 3 lottan oluşmaktadır. Lot-1, Lot-2 ve Lot-3 sırasıyla 05Aralık 2016, 28 Haziran 2016 ve 22 Haziran 2016 tarihlerinde başlamıştır. Lot 3’ün geçici kabul işlemleri 21.12.2016 tarihinde tamamlanmıştır. Lot-1 ve Lot-2’nin geçici kabul işlemleri devam etmektedir.