İhale ve Finans Asistanı Seçme Sınavı İlanı
21 Ocak 2015
İşçi ve İşverenlerin Kapasitelerinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yoluyla Geliştirilmesi için Mal Alımı(EuropeAid/136631/IH/SUP/TR)-İhale Ön Duyurusu
22 Ocak 2015
“Türkiye’de Şartlı Nakit Transferi Programının Desteklenmesi Operasyonu” (EuropeAid/136629/IH/SER/TR) Teknik Yardım Hizmet Alımı için İhale Ön Duyurusu yayınlanmıştır. İlgili belgeye ulaşmak için buraya tıklayınız.