Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinin Eğitim ve Araştırma Kapasitesinin Güçlendirilmesi Operasyonu
12 Temmuz 2019
İnsana Yaraşır İşlerin Teşviki için Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Kurumsal Kapasitesinin Artırılması
12 Temmuz 2019

Türkiye'de Okula Katılımın Artırılması için Şartlı Nakit Transferinin Etkisinin Güçlendirilmesi (CCT-II)


Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon III. -Sosyal Politika ve İçerme
Aktivite III.I. -Sosyal İçerme için Kapasite Geliştirme
Aktivite III.II. -Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Koruma Hizmetlerine ve İşgücü Piyasasına Erişimini Sağlamak

Operasyon Adı:

Türkiye'de Okula Katılımın Artırılması için Şartlı Nakit Transferinin Etkisinin Güçlendirilmesi (ŞNT-II)

Operasyon Numarası:

TREESP3.2.CCTII

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

19.06.2019 - 18.06.2020

Operasyon Faydalanıcısı:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü

Website / Social Media Accounts:

https://ailevecalisma.gov.tr/sygm
https://twitter.com/SosYarGM

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

ŞNT-II Operasyonu kapsamında 12 ay sürecek doğrudan hibe ve 30 ay sürecek hizmet alımı bileşenleri bulunmaktadır.

* 27 milyon Avro bütçeye sahip doğrudan hibe bileşeni kapsamında, ŞNT faydalanıcısı olan en fazla 360.000 lise öğrencisine, kırtasiye masraflarını karşılamak üzere 2019-2020 eğitim yılının her bir dönem başında sırasıyla 50 ve 25 Avro olmak üzere ödeme yapılması.

* 2.6 milyon Avro bütçeye sahip ve 12 ilde uygulanması planlanan hizmet alımı bileşeni kapsamında ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanlarının ve Operasyonun paydaşı olan Milli Eğitim Bakanlığı personelinin eğitimi, yerel düzeyde hizmet sağlayıcılar için farkındalığın artırılmasına dair toplantılar, Şartlı Eğitim Yardımı Programının ulusal düzeyde etki değerlendirmesinin yapılması, Türkiye’de Sosyal Yardımlar/ŞNT’ye dair gelecekte oluşabilecek talepler için projeksiyon çalışması gerçekleştirilmesi, SYGM için bir izleme değerlendirme mekanizması çalışmasının yapılması, sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin entegrasyonu için model geliştirilmesi, yerel aktörlerin katılımı ile koordinasyon ve farkındalık artırma toplantıları ve kapanış konferansı düzenlenmesi.

Güncel Durum:
(Haziran 2020 itibariyle)


ŞNT-II Operasyonu kapsamında Operasyonel Anlaşma 10.06.2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, şu ana kadar altı yönetim toplantısı ve bir Yönlendirme Komitesi gerçekleştirilmiştir.

Hibe bileşeniyle ilgili olarak hedef grupları bilgilendirme ve farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirilen iletişim stratejisi çalışmaları kapsamında basılmış olan projeye ilişkin bilgilendirici posterlerin 288 SYD Vakıflarına dağıtımı ilk ödeme öncesi gerçekleştirilmiştir.

27 milyon Avro bütçeye sahip doğrudan hibe bileşeni kapsamında, 2019-2020 eğitim yılı ilk döneminde için kişi başına 315,77 TL (50 Avro), 325.415 hak sahibi öğrencinin velilerinin PTT hesaplarına yatırılmıştır. Konuyla ilgili olarak öğrencilerin velilerine bilgilendirme SMS’i gönderilmiş, ayrıca medya ve sosyal medya araçları kullanılarak projeyle ilgili kamuoyu bilgilendirilmiştir.

Doğrudan hibe bileşeni kapsamında 2019-2020 eğitim yılının ikinci dönemi için kişi başına 214,44 TL (32,73 Avro) 327.741 hak sahibi öğrencinin velilerinin PTT hesaplarına yatırılmıştır. Ocak 2020 döneminde yapılan ikinci ödeme sonrasında ödemeye ilişkin bilgilendirme SMS’i fayda sahiplerine ücretsiz olarak gönderilmiştir.

Proje kapsamında yapılan ödemelerin hak sahipleri tarafından çekilmesi ve sürece ilişkin bilgilendirilmeler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü koordinesiyle SYD Vakıfları üzerinden devam etmektedir.

Hizmet alımı bileşeninde ihale süreci devam etmektedir.

Ayrıntılı bilgi için buraya tıklayınız.