Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı-Yardım Masaları Kayıt İşlemleri
4 Nisan 2014
Sözleşmeli Personel Seçme Sınavı İlanı
11 Nisan 2014

İhale Duyurusu

Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi Operasyonu için Mal Alımı-RELAUNCH (EuropeAid/132181/IH/SUP/TR) için İhale Duyurusu ve İhale Dosyası yayınlanmıştır. İlgili belgelere ulaşmak için buraya tıklayınız.