PROGRESS Programı-Teklif Çağrısı (VP/2013/012)
1 Kasım 2013
Etkin Rehberlik ve Denetim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Teşviki için Teknik Yardım (EuropeAid/133681/D/SER/TR)-Kısa Liste Duyurusu
6 Kasım 2013

Hibe Duyurusu

Değerlendirme süreci henüz tamamlanmamıştır. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından bütün başvuru sahiplerine eşzamanlı olarak bilgi verilecektir.