Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı(PYE-II)(EuropeAid/133936/M/ACT/TR) / Bağımsız Değerlendirici Seçim İlanı
21 Aralık 2012
Operasyonel Program
10 Ocak 2013

Hibe Duyurusu

Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Hibe çağrısı (EuropeAid/133086/M/ACT/TR) kapsamında güncellenmiş gösterge takvim yayınlanmıştır.