Eğitimli Bakıcıların Desteklenmesi Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Teşviki İçin Doğrudan Hibe Operasyonu
12 Temmuz 2019
Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu (INST-CARE)
17 Temmuz 2019

Türkiye'de Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi (IBTMST)

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon III – Sosyal Politika ve İçerme
Aktivite III.I – Sosyal İçerme İçin Kapasite Geliştirme

Operasyon Adı:

Türkiye'de Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi (IBTMST)

Operasyon Numarası:

TREESP3.1.IBTMST/P-01

Operasyon Faydalanıcısı:

Sağlık Bakanlığı

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

Operasyonun 4.755.982 Avro bütçeye sahip tek bileşeni olan hizmet projesi kapsamında 36 boyunca Türkiye’de kan transfüzyon yönetim sisteminin kalite ve kapasitesinin artırılması, kan ve kan bileşenlerinin uygun klinik kullanımının sağlanması amaçlanmaktadır.
Operasyonun uygulama merkezi Ankara olup, operasyon yerel kan merkezlerinin bulunduğu İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Kayseri, Gaziantep, Erzurum, Trabzon, Diyarbakır, Malatya, Van, Samsun, Antalya, Bolu ve Eskişehir’de de uygulanacaktır.
Operasyonun hedef grupları kan ve kan bileşenlerinin transfüzyonunda yer alan hastanelerde (kamu, üniversite, özel veya vakıf) çalışan doktorlar, sağlık personelleri, sağlık yöneticileri ve Sağlık Bakanlığının sorumlu personelidir. Ayrıca daha yüksek kalitede hizmet alacak olan halk dolaylı hedef gruptur.

Operasyon göstergeleri aşağıdaki gibidir;
*2.620 sağlık personeline eğitim verilmesi
*2 adet ortak kullanımlı veri ve yönetim sistemi
*Kampanya ve etkinliklerle 15.000 kişiye ulaşılması
*9 saha çalışması ve raporları
*6 adet ulusal düzeyde adapte edilmiş kan transfüzyon rehberi

Güncel Durum:

Operasyonel Anlaşma 09.01.2019 tarihinde yürürlüğe girmiş, Operasyonun ilk yönetim toplantısı 07.02.2019 tarihinde, ikinci yönetim toplantısı 27.03.2019 tarihinde, üçüncü yönetim toplantısı ise 29.05.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 21.02.2019 tarihinde imzalanan hizmet sözleşmesinin başlangıç tarihi 20.03.2019 olarak belirlenmiştir. Proje açılış toplantısı 14.06.2019 tarihinde gerçekleşmiştir.