Eğitimli Bakıcıların Desteklenmesi Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Teşviki İçin Doğrudan Hibe Operasyonu
12 Temmuz 2019
Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu (INST-CARE)
17 Temmuz 2019

Türkiye'de Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi (IBTMST)


Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon III Sosyal Politika ve İçerme
Aktivite III.I Sosyal İçerme İçin Kapasite Geliştirme

Operasyon Adı:

Türkiye'de Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi (IBTMST)

Operasyon Numarası:

TREESP3.1.IBTMST/P-01

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

20.03.2019 - 19.03.2022

Operasyon Faydalanıcısı:

Sağlık Bakanlığı

Website / Social Media Accounts:

https://www.facebook.com/hastakanyonetimiprojesi
https://www.instagram.com/hastakanyonet
https://www.youtube.com/channel/UCICb12YoBLVO4OAE8D-xXxA
https://twitter.com/hastakanyonet

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

Operasyonun 4.755.982 Avro bütçeye sahip tek bileşeni olan hizmet projesi kapsamında 36 boyunca Türkiye’de kan transfüzyon yönetim sisteminin kalite ve kapasitesinin artırılması, kan ve kan bileşenlerinin uygun klinik kullanımının sağlanması amaçlanmaktadır.

Operasyonun uygulama merkezi Ankara olup, operasyon yerel kan merkezlerinin bulunduğu İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Kayseri, Gaziantep, Erzurum, Trabzon, Diyarbakır, Malatya, Van, Samsun, Antalya, Bolu ve Eskişehir’de de uygulanacaktır.

Operasyonun hedef grupları kan ve kan bileşenlerinin transfüzyonunda yer alan hastanelerde (kamu, üniversite, özel veya vakıf) çalışan doktorlar, sağlık personelleri, sağlık yöneticileri ve Sağlık Bakanlığının sorumlu personelidir. Ayrıca daha yüksek kalitede hizmet alacak olan halk dolaylı hedef gruptur.

Operasyon göstergeleri aşağıdaki gibidir;

*2.620 sağlık personeline eğitim verilmesi
*2 adet ortak kullanımlı veri ve yönetim sistemi
*Kampanya ve etkinliklerle 15.000 kişiye ulaşılması
*9 saha çalışması ve raporları
*6 adet ulusal düzeyde adapte edilmiş kan transfüzyon rehberi


Güncel Durum:
(Haziran 2020 itibariyle)


14 Haziran 2019 tarihinde proje açılış toplantısı yapılmış, tüm görünürlük tasarım ve basım çalışmaları tamamlanmış, proje web sitesi ve sosyal medya hesapları kurulmuştur.
Proje kapsamında İngilizceden Türkçe’ye çevrilmesi öngörülen 6 adet hasta kan yönetimi rehberinin çevirileri tamamlanmış 26 Kasım 2019 tarihinde ilk bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Rehberlerin ülke kullanımı için uyarlanması ve geliştirilmesi için 6 farklı çalışma grubu daha sonra bir araya gelmek üzere oluşturulmuştur.
Kanın klinik kullanımına ilişkin prosedürlerin izleneceği ve ülke çapında kullanılması planlanan bilişim alt yapısı için izlem modülü geliştirilmesi ve veri kümelerinin toplanmasına başlanmıştır.
İzleme mekanizmasının oluşturulması için 10 pilot hastaneye yapılacak saha ziyaretleri planlanmıştır. Hasta kan yönetimi prosedürlerinin Türkiye’deki mevcut durumunu ölçmek üzere 12.313 kişiye ulaştırılmak üzere anket hazırlanmıştır.
Anketlerin analizi devam etmektedir. Bu hususa ilişkin 10 pilot hastanede yerinde inceleme ziyaretleri planlanmıştır. 12 Eylül 2019 ve 19 Eylül 2019’da İstanbul ve Adana’da iki adet hastane ziyareti gerçekleştirilmiştir.
Yükseköğretim ve uzmanlık eğitimi/öğretimi müfredatının transfüzyon tıbbı açısından analizi kapsamında 5 çevrimiçi anket oluşturulmuş, bu anketler 17.811 kişiye gönderilmiştir. 7500 kişiye ulaştırılması planlanan proje çevrimiçi bültenlerinden 2 tanesi yaklaşık 21.880 kişiye ulaştırılmıştır.