Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Sosyal İçerme Politikalarındaki Kurumsal Kapasitesinin Artırılması
1 Ocak 2017
Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Operasyonu II
1 Ocak 2017

Türkiye'de Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Yüksek Öğrenim Kapsamında Sosyal Entegrasyonu

Tedbir 4.1
Operasyon adı Türkiye'de Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Yüksek Öğrenim Kapsamında Sosyal Entegrasyonu
Web Adresi -
Faydalanıcı Kurum Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı
Operasyon Bileşenleri Sözleşme Bedeli 2016 Yılında Ödenen Tutar
Doğrudan Hibe € 3.635.000 € 2.908.000

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile 29.12.2015 tarihinde imzalanan 3.635.000 Avro tutarındaki doğrudan hibe sözleşmesiyle Türkiye’deki devlet üniversitelerinde lisans eğitimi gören Suriyeli öğrencilere destek olunması hedeflenmiştir. Bu kapsamda 2016 yılı eğitim dönemi boyunca 6 ay boyunca (Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) 350 öğrenci, 3 ay boyunca ise (Ekim, Kasım, Aralık) 334 öğrenciye aylık 600 TL Burs ve 600 TL Barınma Desteğinden oluşan toplamda 1200 TL burs verilmiştir.

Program sonunda not ortalaması yüksek olan öğrenciler arasından seçilen 80 kişi ile “Ankara Buluşması” etkinliği gerçekleştirilmiştir.