İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programının Uygulanması için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Operasyonu
18 Temmuz 2019
Bütünleştirici Eğitim için Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması için Teknik Yardım (EuropeAid/139588/IH/SER/TR) – İhale Sonuç Duyurusu yayımlandı
22 Temmuz 2019

Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP)

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon II. - Eğitim ve Öğretim
Aktivite II.III. - Ulusal Sisteminin Güçlendirilmesi ve Hayat Boyu Öğrenme &Uyum Yeteneğinin Geliştirilmesi

Operasyon Adı:

Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP)

Operasyon Numarası:

TREESP2.3.TUYEP

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

25/11/2019-24/11/2022

Operasyon Faydalanıcısı:

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)

Website / Social Media Accounts:

www.myk.gov.tr

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

Program Otoritesi için Teknik Yardım
• İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) kapsamındaki UYEP-I ve UYEP-II operasyonlarının devamı olarak İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı (İESP SOP) altında tasarlanan TUYEP Operasyonunun, 48 aylık doğrudan hibe (Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe-II), 36 aylık hizmet (Teknik Yardım) ve 18 aylık hibe (VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı) bileşenleri bulunmaktadır.
• 5.557.155 Avro bütçeye sahip Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe Programı-II, 50.000 bireyin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almasını;
• 4.737.073,00 Avro bütçeye sahip hizmet bileşeni; MYK ve paydaşlarının kapasitelerinin geliştirilmesi, kalite güvence, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin (TYÇ) uygulanması ve yönetilmesi, MYK Portalı’nın kapasitesinin geliştirilmesi ve farkındalık artırma konularında faaliyetlerin gerçekleştirilmesini;
• 5.000.000 Avro bütçeye sahip VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı bileşeni ise yaklaşık 20 yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun kurulmasını hedeflemektedir.

Güncel Durum:
(Haziran 2020 itibariyle)


• Doğrudan hibe bileşeni; MEB tarafından 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda yapılan değişiklikler sebebiyle Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından askıya alınmıştır.
• Hizmet Sözleşmesi 25.11.2019 tarihinde gerçekleştirilen Başlangıç Toplantısı ile uygulanmaya başlanmıştır. Hizmet bileşeni kapsamında 2 Tane Büyük Değişiklik tamamlanmış ve 4 aylık yönetim toplantısı yapılmıştır.
• Hibe programı bileşeninde proje teklifleri için tam başvuru formları, başvuru için son tarih olan 27/05/2019’a kadar teslim alınmış olup tekliflerin değerlendirilmesi ve proje seçimleri ile ilgili süreç devam etmektedir. Ayrıntılı bilgi için
buraya tıklayınız.


* 1 Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi Operasyonu
* 2 Ulusal Yeterlilik Sisteminin Geliştirilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu