İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programının Uygulanması için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Operasyonu
18 Temmuz 2019
Bütünleştirici Eğitim için Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması için Teknik Yardım (EuropeAid/139588/IH/SER/TR) – İhale Sonuç Duyurusu yayımlandı
22 Temmuz 2019

Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP)


Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon II. - Eğitim ve Öğretim
Aktivite II.III. - Ulusal Sisteminin Güçlendirilmesi ve Hayat Boyu Öğrenme & Uyum Yeteneğinin Geliştirilmesi

Operasyon Adı:

Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP)

Operasyon Numarası:

TREESP2.3.TUYEP

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

25.11.2019 - 24.11.2022

Operasyon Faydalanıcısı:

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)

Website / Social Media Accounts:

www.myk.gov.tr
https://www.tuyep.org

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) kapsamındaki UYEP-I (Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi Operasyonu) ve UYEP-II (Ulusal Yeterlilik Sisteminin Geliştirilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu) Operasyonlarının devamı olarak İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı (İESP SOP) altında tasarlanan TUYEP Operasyonunun, 48 aylık doğrudan hibe (Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe-II), 36 aylık hizmet alımı (Teknik Yardım) ve 18 aylık hibe (VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı) bileşenleri bulunmaktadır.

• Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe Programı-II, 75.000 bireyin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almasını;
• Hizmet alımı bileşeni; MYK ve paydaşlarının kapasitelerinin geliştirilmesi, kalite güvence, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin (TYÇ) uygulanması ve yönetilmesi, MYK Portalı’nın kapasitesinin geliştirilmesi ve farkındalık artırma konularında faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini;
• VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı ise 23 adet yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun kurulmasını hedeflemektedir.

Güncel Durum:
(Nisan 2022 itibariyle)


Doğrudan hibe bileşeni 01.09.2021 tarihinde başlatılmıştır. Başlangıç Toplantısı 02.09.2022 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Nisan 2022 itibariyle, test edilen ve sertifikalandırılan kişi sayısı yaklaşık 29.000 olup, bunların 3.413'ü kadın. Faydalanıcılar arasında ayrıca uzun dönemli işsizler ve engelli bireyler de bulunmaktadır.
• 25.11.2019 tarihinde başlayan hizmet alımı sözleşmesi kapsamında Aylık Yönetim ve Operasyon Yönlendirme Komitesi Toplantıları gerçekleştirilmiştir. Genel itibariyle, yaklaşık 10 faaliyet tamamlanmış olup, diğer faaliyetlerde çalışmalar devam etmektedir.
Hibe bileşeninde değerlendirme süreci tamamlanmış ve 23 hibe sözleşmesi imzalanmıştır. Projeler 1 Kasım 2020’de uygulanmaya başlamıştır. 13 Hibe Faydalanıcısı MYK ile ön protokol imzalamış ve, mevcut durumda, bunlardan 8'i akreditasyon için TÜRKAK'a başvurmuştur.