İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programının Uygulanması için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Operasyonu
18 Temmuz 2019
Bütünleştirici Eğitim için Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması için Teknik Yardım (EuropeAid/139588/IH/SER/TR) – İhale Sonuç Duyurusu yayımlandı
22 Temmuz 2019

Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP)

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon II. - Eğitim
Aktivite II.III. - Ulusal Yeterlilikler Sisteminin Güçlendirilmesi ve Hayat Boyu Öğrenme & Uyum Yeteneğinin Geliştirilmesi

Operasyon Adı:

Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP)

Operasyon Numarası:

TREESP2.3.TUYEP

Operasyon Faydalanıcısı:

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) kapsamındaki UYEP-I(Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi Operasyonu) ve UYEP-II(Ulusal Yeterlilik Sisteminin Geliştirilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu) operasyonlarının devamı olarak İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı (İESP SOP) altında tasarlanan TUYEP Operasyonunun, 48 aylık doğrudan hibe (Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe-II), 36 aylık hizmet (Teknik Yardım) ve 18 aylık hibe (VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı) bileşenleri bulunmaktadır.

* 5.557.155 Avro bütçeye sahip Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe Programı-II, 50.000 bireyin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almasını;
* 5.010.000 Avro bütçeye sahip hizmet bileşeni; MYK ve paydaşlarının kapasitelerinin geliştirilmesi, kalite güvence, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ)’nin uygulanması ve yönetilmesi, MYK Portalı’nın kapasitesinin geliştirilmesi ve farkındalık artırma konularında faaliyetlerin gerçekleştirilmesini;
* 5.000.000 Avro bütçeye sahip VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı bileşeni ise 20 yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun kurulmasını hedeflemektedir.

Güncel Durum:


Doğrudan hibe bileşeni; MEB tarafından 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda yapılan değişiklikler sebebiyle Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından askıya alınmıştır.
Hizmet alımı bileşenin ihalesi tamamlanmış, Hizmet Sözleşmesi 25.11.2019 tarihinde gerçekleştirilen Başlangıç Toplantısı ile uygulanmaya başlanmıştır.
Hibe programı bileşeninde proje teklifleri için tam başvuru formları, başvuru için son tarih olan 27/05/2019’a kadar teslim alınmış olup tekliflerin değerlendirilmesi ve proje seçimleri ile ilgili süreç devam etmektedir. Ayrıntılı bilgi için: buraya tıklayınız.