İş Hayatında Kadınlar Operasyonu
1 Ocak 2016
Hayatboyu Öğrenmenin Desteklenmesi II Operasyonu için Teknik Yardım (EuropeAid/133551/IH/SER/TR)-Sonuç Duyurusu
2 Ocak 2016

Turizm Sektöründe İşçi ve İşverenlerin Uyum Yeteneğinin Arttırılması

Tedbir 3.2
Operasyon adı Turizm Sektöründe Çalışanların ve İşverenlerin Uyum Yeterliliklerinin Artırılması (TUYUP)
Web Adresi http://tuyup.turizm.gov.tr
Faydalanıcı Kurum Kültür ve Turizm Bakanlığı
Operasyon Bileşenleri Sözleşme Bedeli 2016 Yılında Ödenen Tutar
Hizmet Alımı € 7.558.813,00 € 0
Mal Alımı € 145.528,00 € 17.691.958

Operasyonun Hizmet alımı bileşeni 04.11.2013 tarihinde imzalanmış ve 15.01.2014 tarihinde uygulamaya başlanmıştır. Ağustos 2014’te başlangıç dönemi sona eren projenin başlangıç raporu 25.08.2014 tarihinde onaylanmıştır. İlgili sözleşmeye ilişkin 1. Ara Rapor 29.09.2014, 2. Ara Rapor 07.05.2015, 3. Ara Rapor 22.12.2015 tarihinde ve 4. Ara Rapor 21.06.2016 tarihinde onaylanmıştır.

Proje kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama ve yeme içme işletmeleri çalışanlarına yönelik “kupon sistemi” yoluyla “İşbaşı Eğitimleri”, “Yöneticilerin Eğitimi” ve “Eğiticilerin Eğitimi” programları düzenlenmiştir. “Yeşil Yıldız” bileşeni kapsamında belirlenen 20 otele eğitim ve danışmanlık desteği verilmiştir. Bu oteller arasından 15 otel “En İyi Uygulama Merkezi” olarak belirlenmiş ve Yeşil Yıldız Belgesi almışlardır. Proje faaliyetlerinin takibi ve organizasyonu amacıyla bir Online Veritabanı oluşturulmuştur. Eğitim alan çalışanların sınırlı bir kısmına Ulusal Mesleki Yeterlilik Sınav Ücreti desteği sağlanmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli 2200 İşletmeyi kapsayan “Turizm İşletme Belgeli Konaklama ve Yeme İçme Tesileri İşgücü Araştırması” tamamlanmıştır.

Böylelikle, proje kapsamında 5.841 kişiye eğitim verilmiş; 329 kişiye yeşil yıldız konusunda rehberlik hizmeti sağlanmış ve farkındalık arttırma seminerleri ile 1.040 kişisi kadın olmak üzere 2.716 kişiye ulaşılmıştır. 145 çalışan Ulusal Mesleki Yeterlilik Belgesi almıştır.

Projenin uygulama süresi 15.07.2016 tarihinde tamamlanmış olup, final raporu değerlendirme süreci devam etmektedir.

Operasyonun Mal alımı bileşeni kapsamında Lot 1 22.01.2013 tarihinde imzalanmış ve geçici kabul işlemleri 13.08.2013 tarihinde tamamlanmıştır. Nihai kabul işlemleri ise Eylül 2014’te sonuçlandırılmıştır. Bu sözleşme kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 21 İl Müdürlüğüne ve merkezi mesleki eğitim birimine bilgi teknolojileri ekipmanları alınmıştır.