“IQVET–III Hibe Programı (EuropeAid/167773/ID/ACT/TR)” kapsamında düzenlenen Bilgilendirme Günü ve Eğitimlere ilişkin sunumlar yayımlanmıştır.
29 Nisan 2020
Ortaöğretimde Devam ve Okullaşma Oranlarının Artırılması için Mal Alımı (EuropeAid/140846/IH/SUP/TR) için İhale Ön Duyurusu yayınlanmıştır.
15 Mayıs 2020

TRC3 Bölgesinde Genç İstihdamının Teşviki için Mal Alımı (Relaunch) – EuropeAid/140851/ID/SUP/TR – İhale Duyurusu ve İhale Dosyası yayımlanmıştır. İlgili belgelere ulaşmak için buraya tıklayınız.