Madencilik Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Operasyonu
18 Temmuz 2019
Yenilenebilir Gençlik Enerjisi (REYOU)
18 Temmuz 2019

TRC3 Bölgesinde Genç İstihdamının Teşvik Edilmesi (PYETRC3)

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon I. İstihdam
Aktivite I.II. İstihdamın ve İstihdam Edilebilirliğin Teşvik Edilmesi

Operasyon Adı:

TRC3 Bölgesinde Genç İstihdamının Teşvik Edilmesi Operasyonu(PYETRC3)

Operasyon Numarası:

TREESP1.2.PYETRC3

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

Hizmet Alımı: 01.07.2020-30.06.2023
Mal Alımı: 24.08.2020-devam ediyor

Operasyon Faydalanıcısı:

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA)

Web sitesi adresi / Sosyal Medya Hesapları

https://gencistihdam.org

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

Genel hedef:
• Erişebilir istihdamı geliştirmek, çalışma koşullarını iyileştirmek ve politika geliştirme ve uygulamayı arttırmak.

Özel Amaç:
• TRC3 Bölgesi’ndeki gençlerin mesleki becerilerini arttırmak ve işgücü piyasasına entegrasyonlarını geliştirmek

Hedef Gruplar:
• TRC3 Bölgesi’ndeki 15-29 yaş aralığındaki genç işsizler,
• TRC3 Bölgesi’ndeki 4 üniversitede eğitimine devam eden öğrenciler,
• İşverenler/işveren temsilcileri,
• Mardin Artuklu Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi ve Siirt Üniversitesi personeli,
• Dicle Kalkınma Ajansı personeli,
• Sosyal ortakların ve yerel aktörlerin personeli.

Müdahale Alanları:
1. Bileşen: Hedef Gruplara Yönelik Hizmetler Ve Eğitimler
2. Bileşen: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
3. Bileşen: Farkındalık Oluşturma
4. Bileşen: Koordinasyon/İş Birliği Mekanizmaları

Pilot İller: Operasyon, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt illerini içeren TRC3 Bölgesi’nde uygulanacaktır. Bununla birlikte, bağlantı kurma toplantıları gibi bazı müdahaleler, ilgili faaliyetler altında belirlenmiş diğer illerde uygulanacaktır.

Hizmet alımı bileşeni kapsamında; çeşitli alanlardaki mesleki eğitimler aracılığıyla gençlerin beceri düzeylerinin artırılması ve genç istihdamının desteklenmesi amacıyla, üniversiteler ve STK’lar da dahil olmak üzere yerel aktör ve paydaşların politika kapasitelerinin iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Operasyonda ayrıca Dicle Kalkınma Ajansı ile Siirt, Batman, Şırnak ve Mardin Artuklu Üniversitelerinin kurumsal kapasitesini güçlendirmeye yönelik faaliyetler de yer almaktadır.

Operasyon sonunda ulaşılması hedeflenen çıktılar:
1. 560 gence 28 dijital beceri eğitimi, 760 gence 34 adet iş bulma eğitimi, 350 gence 14 adet uygulamalı girişimcilik eğitimi, 400 gence 16 adet kurulum, bakım, servis eğitimi verilecektir.
2. 800 işverene 32 adet eğitim verilecektir.
3. 1800 gence girişimcilik ve finansal rehberlik hizmeti, 3.600 gence kariyer danışmanlık ve rehberlik hizmeti sağlanacaktır.
4. 2.000 katılımcı ile 20 adet bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.
5. 80 katılımcı ile 4 adet iş gücü politikaları ve yenilikçi destek mekanizmaları ile ilgili eğitim düzenlenecektir. (Dicle Kalkınma Ajansı ve üniversite personeli için)
6. 80 katılımcı ile 4 adet kariyer rehberlik ve danışmanlık eğitimi düzenlenecektir. (Dicle Kalkınma Ajansı ve üniversite personeli için)
7. 160 katılımcı ile 4 adet iş gücü politikaları ve yenilikçi destek mekanizmaları ile ilgili eğitim düzenlenecektir. (Sosyal paydaşlar ve yerel aktörler için)
8. 160 katılımcı ile 4 adet kariyer rehberlik ve danışmanlık eğitimi düzenlenecektir. (sosyal paydaşlar ve yerel aktörler için)
9. 200 katılımcı ile 1 adet Açılış Konferansı, 60 katılımcı ile 4 adet basın toplantısı, 250 katılımcı ile 2 adet girişimcilik yarışması organize edilecektir.
10. 6 katılımcıya 15 günlük staj programı, 600 katılımcı ile 4 günlük kariyer günleri düzenlenecektir.
11. 1.000 katılımcı ile 8 işveren sunumu ve konuşması düzenlenecektir.
12. 200 katılımcı ile 1 adet kapanış konferansı, 140 katılımcı ile 7 adet araştırma toplantısı, 140 katılımcı ile 7 adet tanıtım toplantısı düzenlenecektir.

Mal alımı bileşeninde ise; TRC3 Bölgesi'ndeki gençlerin mesleki becerilerinin artırılması ve işgücü piyasasına entegrasyonlarının teşvik edilmesi için ekipman temini yoluyla Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’taki Halk Eğitim Merkezleri ve Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin fiziki kapasitesinin artırılması amaçlanmaktadır.

Güncel Durum:
(Kasım 2022 itibarıyle)

Teknik yardım sözleşmesi 01.07.2020 tarihinde uygulanmaya başlamıştır. Projenin başlangıç (kick-off) toplantısı ilgili tarafların da katılımı ile 02.07.2020 tarihinde çevrimiçi platformda gerçekleştirilmiştir.

Ekim 2022 sonu itibariyle;
1. Dijital Beceri eğitimleri kapsamında 26 oturumda 492 kişiye; iş bulma eğitimleri kapsamında 38 Oturumda 796 kişiye; girişimcilik eğitimleri altında 19 oturumda 470 kişiye eğitim verilmiştir. Kurulum, bakım ve onarım hizmetleri eğitimi altında 11 oturumda 245 kişiye eğitim verilmiştir.
2. İşverenlere yönelik olarak gerçekleştirilen eğitimlerde toplamda 44 oturum gerçekleştirilmiş olup 922 kişiye eğitim verilmiştir.
3. 1561 gence girişimcilik ve finansal rehberlik hizmeti verilmiş, 2.824 gence kariyer danışmanlık ve rehberlik hizmeti sağlanmıştır.
4. 1.945 katılımcı ile 12 adet bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.
5. 97 katılımcı ile 4 adet iş gücü politikaları ve yenilikçi destek mekanizmaları eğitimi düzenlenmiş ve eğitimler tamamlanmıştır (Dicle Kalkınma Ajansı ve üniversite personeli için). 117 katılımcı ile 4 adet kariyer rehberlik ve danışmanlık eğitimi düzenlenmiş ve eğitimler tamamlanmıştır (Üniversite personeli için). 10 katılımcı ile bir adet kariyer rehberlik ve danışmanlık eğitimi düzenlenmiştir (Ajans personeli için). 231 katılımcı ile 8 adet iş gücü politikaları ve yenilikçi destek mekanizmaları eğitimi düzenlenmiş ve eğitimler tamamlanmıştır (Sosyal paydaşlar ve yerel aktörler için). 201 katılımcı ile 8 adet kariyer rehberlik ve danışmanlık eğitimi düzenlenmiş ve eğitimler tamamlanmıştır (Sosyal paydaşlar ve yerel aktörler için). 32 katılımcı ile Siirt üniversitesine 1 ek eğitim verildi. 23 akademisyen ile 1 ek çalıştay tamamlanmıştır.
6. 216 katılımcı ile 1 adet Açılış Konferansı gerçekleştirilmiş, 53 katılımcı ile 4 adet basın toplantısı düzenlenmiştir.
7. 144 katılımcı ile 1 adet girişimcilik yarışması düzenlenmiştir.
8. 1.297 katılımcı ile 7 işveren sunumu ve konuşması programı düzenlenmiştir.
9. Toplam 7 ilde (Ankara, Konya, Bursa, İzmir, Manisa, Kocaeli ve İstanbul) 218 katılımcı ile araştırma toplantısı düzenlenmiştir.
10. 1. Girişimcilik Yarışması'nı kazanan 3 kişi için staj programı belirlenmiştir.
11. 1 adet yurtdışı çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. ILO tarafından düzenlenen eğitime 5 kişilik katılım sağlanmıştır. (DİKA ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Personeli)

Mal alımı bileşeninde ise; “Lot-1 Bilişim Sistemleri Ekipmanları”, “Lot-2 Doğalgaz İç Tesisat Ekipman ve Malzemeleri” kapsamında final kabul süreçleri tamamlanmıştır. “Lot 3 Klima Bakım ve Onarım Ekipmanları” ve “Lot 4 Asansör Bakım ve Onarım Malzemeleri” ise geçici kabul süreçleri yürütülmektedir.