Madencilik Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Operasyonu
18 Temmuz 2019
Yenilenebilir Gençlik Enerjisi (REYOU)
18 Temmuz 2019

TRC3 Bölgesinde Genç İstihdamının Teşvik Edilmesi (PYETRC3)

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon I. İstihdam
Aktivite I.II. İstihdamın ve İstihdam Edilebilirliğin Teşvik Edilmesi

Operasyon Adı:

TRC3 Bölgesinde Genç İstihdamının Teşvik Edilmesi (PYETRC3)

Operasyon Numarası:

TREESP1.2.PYETRC3

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

Henüz başlamamıştır.

Operasyon Faydalanıcısı:

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA)

Web sitesi adresi / Sosyal Medya Hesapları

-

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:


Operasyonun 36 aylık hizmet alımı ve 4 aylık mal alımı bileşenleri bulunmaktadır.

3.600.600 Avro bütçeli hizmet bileşeni kapsamında, çeşitli alanlardaki mesleki eğitimler aracılığıyla gençlerin beceri düzeylerinin artırılması ve genç istihdamının desteklenmesi amacıyla yerel aktör ve paydaşların politika kapasitelerinin iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Bileşen kapsamında ayrıca Dicle Kalkınma Ajansı ile Siirt, Batman, Şırnak ve Mardin Artuklu Üniversitelerinin kurumsal kapasitesini geliştirecek faaliyetlere yer verilmektedir.

298.891 Avro bütçeli mal alımı bileşeni kapsamında; ekipman, eğitim materyali ve ofis mobilyaları satın alımı yoluyla Mardin, Batman, Şırnak illerinde yer alan Halk Eğitim Merkezlerinin fiziksel kapasitesinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Güncel Durum:
(Haziran 2020 itibariyle)


Hizmet alımı sözleşmesi 15.04.2020 tarihinde imzalanmış olup projenin kısa süre içerisinde başlaması beklenmektedir.

Mal alımı sözleşmesi 21.02.2020 tarihinde imzalanmış olup projenin kısa süre içerisinde başlaması beklenmektedir.