İstihdam Eğitim, Sosyal Politikalar Sektörel Operasyon Programının (İESP SOP) Uygulanması Kapsamında Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi İçin Mal Alımı – (Tekrar) (NEAR/ANK/2020/EA-LOP/0040) için İhale Sonuç Duyurusu yayınlanmıştır.
23 Nisan 2021
“TRB1 Bölgesindeki Dezavantajlı Kişilerin İşgücü Piyasasına Sürdürülebilir Entegrasyonu için Teknik Yardım – EuropeAid/140635/IH/SER/TR” – İhale Sonuç Duyurusu yayımlamıştır.
25 Mayıs 2021

TRB1 Bölgesinde Dezavantajlı Kişilerin İşgücüne Sürdürülebilir Entegrasyonunun sağlanması Operasyonu

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon III: Sosyal Politika ve Kapsayıcılık
Aktivite II: Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Koruma Hizmetlerine ve İşgücü Piyasasına Erişimini Sağlamak

Operasyon Adı:

TRB1 Bölgesinde Dezavantajlı Kişilerin İşgücüne Sürdürülebilir Entegrasyonunun sağlanması Operasyonu

Operasyon Numarası:

(TREESP3.2.FDA)

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

14.02.2020- Devam ediyor

Operasyon Faydalanıcısı:

Fırat Kalkınma Ajansı (FDA)

Website / Social Media Accounts:

https://fka.gov.tr/

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

Projenin genel amacı, sosyal içermeyi teşvik etmek ve kaliteli istihdam ve eğitim hizmetlerine herkesin erişimini iyileştirmektir.

Bu kapsamda uygulanacak olan hizmet sözleşmesi ile, TRB1 Bölgesi'nde yoksulluk içinde veya yoksulluk riski altında olan kadın ve gençlerin işgücü piyasasına entegrasyonlarını kolaylaştırarak sosyal içerme teşvik edilecektir.

Proje sonunda elde edilmesi beklenen sonuçlar şunlardır:

1. TRB1 Bölgesi'nde yoksulluk içinde veya yoksulluk riski altında bulunan kadın ve gençlerin mesleki becerileri geliştirilmesi

2. Fırat Kalkınma Ajansı, sosyal ortaklar, ilgili kurumlar ve üniversitelerin TRB1 Bölgesi'ndeki dezavantajlı kadın ve gençlerin işgücü piyasasına erişimini artırmaya yönelik kurumsal kapasitesinin artırılması

3. Kadın ve genç istihdamı konularında farkındalık yaratma kampanyaları / etkinlikleri aracılığıyla çok çeşitli insanlara erişilmesi şeklindedir.

Proje ile;
2260 kişiye yönelik hizmetler ve eğitimler verilecek,
24 Kurumsal kapasite geliştirme faaliyeti yürütülecek,
1500 kişiye farkındalık artırma faaliyeti ile ulaşılacak,
2 adet Bilimsel ve Teknik Çalışma üretilecektir.

Güncel Durum:
(Mart 2021 itibariyle)


Sözleşme için ihale süreci halen devam etmekte olup sorunsuz şekilde ilerlemektedir.

İhale sürecinin tamamlanması ile birlikte hizmet sözleşmesinin 2021 Mayıs’ta imzalanması beklenmektedir.