İstihdam Eğitim, Sosyal Politikalar Sektörel Operasyon Programının (İESP SOP) Uygulanması Kapsamında Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi İçin Mal Alımı – (Tekrar) (NEAR/ANK/2020/EA-LOP/0040) için İhale Sonuç Duyurusu yayınlanmıştır.
23 Nisan 2021
“TRB1 Bölgesindeki Dezavantajlı Kişilerin İşgücü Piyasasına Sürdürülebilir Entegrasyonu için Teknik Yardım – EuropeAid/140635/IH/SER/TR” – İhale Sonuç Duyurusu yayımlamıştır.
25 Mayıs 2021

TRB1 Bölgesinde Dezavantajlı Kişilerin İşgücüne Sürdürülebilir Entegrasyonunun sağlanması Operasyonu

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon III: Sosyal Politika ve Kapsayıcılık
Aktivite III.II: Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Koruma Hizmetlerine ve İşgücü Piyasasına Erişimini Sağlamak

Operasyon Adı:

TRB1 Bölgesinde Dezavantajlı Kişilerin İşgücüne Sürdürülebilir Entegrasyonunun sağlanması Operasyonu (FDA)

Operasyon Numarası:

TREESP3.2.FDA

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

26.07.2021 – 25.07.2023

Operasyon Faydalanıcısı:

Fırat Kalkınma Ajansı (FDA)

Web sitesi adresi / Sosyal Medya Hesapları:

https://fka.gov.tr/
http://www.kadinvegencistihdam.org/
Sosyal Medya: @kadinvegencistihdam (Instagram)

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

Projenin genel amacı, sosyal içermeyi teşvik etmek ve kaliteli istihdam ve eğitim hizmetlerine herkesin erişimini iyileştirmektir.

Bu kapsamda uygulanacak olan hizmet sözleşmesi ile, TRB1 Bölgesi'nde yoksulluk içinde veya yoksulluk riski altında olan kadın ve gençlerin işgücü piyasasına entegrasyonlarını kolaylaştırarak sosyal içerme teşvik edilecektir.

Proje sonunda elde edilmesi beklenen sonuçlar şunlardır:

1. TRB1 Bölgesi'ndeki yoksul olan veya yoksulluk riski altında bulunan kadın ve gençlerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi

2. Fırat Kalkınma Ajansı, sosyal ortaklar, ilgili kurumlar ve üniversitelerin, TRB1 Bölgesi'ndeki dezavantajlı kadın ve gençlerin işgücü piyasasına erişimini artırmaya yönelik kurumsal kapasitesinin artırılması

3. Kadın ve genç istihdamı konularında farkındalık yaratma kampanyaları/ etkinlikleri aracılığıyla çok sayıda kişiye erişilmesi


Operasyon ile;

• 2260 kişiye yönelik hizmetler ve eğitim faaliyetleri yürütülecek,

• 24 kurumsal kapasite geliştirme faaliyeti uygulanacak,

• 1500 kişiye farkındalık artırma faaliyeti ile ulaşılacak,

• 2 adet Bilimsel ve Teknik Çalışma hazırlanacaktır.

Güncel Durum:
(Nisan 2023 sonu itibariyle)


Hizmet alımı bileşeni bulunan Operasyonun uygulama dönemi 27.07.2021 tarihinde başlamıştır.

Operasyon kapsamındaki 2. Yönlendirme Komitesi toplantısı 21.07.2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

2023 yılı Nisan ayı sonu itibariyle aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir:

• 1.1. ve 1.2. faaliyetleri kapsamında mesleki ve teknik eğitimler ile danışmanlık hizmetleri sağlanmaya başlamıştır. Bu çerçevede, 22 kişi Müdahale 1.1. kapsamında eğitimlere katılmış, 101 kişi ise Müdahale 1.2.1 kapsamında mesleki kariyer rehberliği ve danışmanlığı hizmetlerinden yararlanmıştır.

• 2.3. faaliyeti kapsamında, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amacıyla Fırat Kalkınma Ajansından 45 personele eğitimler verilmiştir.

• 3.1 faaliyeti kapsamında, 387 kişinin katılımıyla Açılış Konferansı gerçekleştirilmiştir.

• 3.2. faaliyeti kapsamında 4 ilde 233 kadının katılımıyla “İşte Kadın Çalıştayları” gerçekleştirilmiştir.

• 3.8. faaliyeti kapsamında, 300 öğrenci üniversite kariyer fuarlarına katılım sağlamıştır.