Esnaf ve Sanatkarların Uyum Yeteneğinin Artırılması Operasyonu
1 Ocak 2017
Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanması (UYEP-II)
1 Ocak 2017

TR33 Bölgesindeki İşverenlerin ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Artırılması Operasyonu

Tedbir 3.2.
Operasyon adı TR33 Bölgesindeki İşçi ve İşverenlerin Uyum Yeteneğinin Artırılması (ZAFERIN)
Uygulama Yeri Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinin oluşturduğu TR33 Bölgesi
Uygulama Dönemi Ocak 2016 – Ekim 2017
Web Adresi www.zaferin.org.tr
Faydalanıcı Kurum Zafer Kalkınma Ajansı
Operasyon Bileşenleri Sözleşme Bedeli 2016 Yılında Ödenen Tutar
Hizmet Alımı € 3.866.422 € 766.263
Mal Alımı € 225.825 € 125.985


Genel Hedef:

Bu operasyonun genel hedefi, , başta hayat boyu öğrenme teşvik edilerek ve şirketler, çalışanlar ve paydaşlar desteklenerek insan kaynağına yatırımla TR33 Bölgesi’ndeki KOBİ’lerin işverenleri ve işçilerinin adaptasyonunu arttırmaktır.

Operasyon kapsamında, Bölge’deki işgücünün değişen ve dönüşen ekonomik yapıya uyum sağlaması amacıyla Üniversiteler, İŞKUR İl Müdürlükleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri ve Sendikalar ortaklığında Zafer Kalkınma Ajansı bünyesinde Bölgesel İnsan Kaynakları Geliştirme Merkezi’nin (BİGEM) kurulması, sektör bazlı insan kaynakları politikalarının ortaya konulması ve bu çerçevede Bölge İllerindeki ilgili aktörlerin eğitilmesi hedeflenmiştir.

Kurulacak BİGEM aracılığıyla, işgücü veri tabanı ve yazılımı oluşturulması, sektörel kalkınma, iş gücü açıklık ve eğitim ihtiyaçları analizi yapılması, imalat endüstrisinin alt sektörlerinde ve turizm alanında meslek standartlarına uygun eğitimler verilmesi, KOBİ’lere danışmanlık hizmetleri sağlanması faaliyetleri gerçekleştirilerek, Bölgede işveren ve çalışanların kapasitelerinin arttırılması amaçlanmıştır.

Temel Faaliyetler:


Bölgesel İşgücü Veritabanı: Merkezi kurumlar ve Bölge’deki kurumlar tarafından üretilen işgücü verilerini tek merkezde toplayacak ve ortakların kullanımına açık olacak bir veritabanı geliştirilmiştir.

Bölgesel İşgücü Yazılımı: Toplanan veriler kullanılarak bölgesel analiz ve değerlendirmelerin yapılmasına olanak sağlayacak bir yazılım geliştirilmiştir.

Sektörel Gelişim ve İşgücü İhtiyaç Analizleri: Bölge’de belirlenecek 9 farklı sektörde gelişim analizleri gerçekleştirilmiştir.

Uluslararası Çalışma Ziyaretleri: Gerek sektörlerin küresel ölçekte rekabetçi hale gelmesi, gerekse BİGEM’in daha etkin işleyebilmesine yönelik İngiltere ve İtalya’ya uluslararası örnekleri yerinde izleme ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.

Anketler, Veri Analizleri ve Eğitim İhtiyaçlarının Saptanması: Bölge’deki sektörel durum ile işverenlerin ve çalışanların sektörlere ilişkin görüşlerini saptamak üzere 600 firma ve 1000’den fazla çalışana anket uygulanmış, iş gücü boşluk analizleri gerçekleştirilmiş, eğitim ihtiyaçlarına uygun programlar hazırlanmıştır.

KOBİ'lerdeki işveren ve çalışanların kapasitelerinin geliştirilmesi ve bölgesel aktörlerin iş gücü piyasasında aktif rol almasını sağlamak amacıyla eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilmesi:

İş Gücü Analizi sonuçları Bölge çapında düzenlenen Sektörel İstişare Toplantılarında KOBİ temsilcileriyle paylaşılarak onların görüş ve önerileri doğrultusunda eğitim programları son hâline getirilmiştir. Operasyon kapsamında belirlenen eğitim ihtiyaçları doğrultusunda kişisel eğitim programları, mesleki eğitim, yönetim eğitimleri, sektörel eğitimler vb. konularında eğitimler düzenlenmiştir. 2954 KOBİ çalışanına 7014 kişi x gün, 534 KOBİ işverenine 1225 kişi x gün eğitim düzenlenmiş olup düzenlenen eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden toplamda 200 KOBİ faydalanmıştır. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarının kapasitelerini artırmaya yönelik 594 kamu çalışanına 2000 kişi x gün eğitim programları düzenlenmiştir.

Ayrıca, Zafer Kalkınma Ajansı uzmanlarına yönelik kapasite geliştirme eğitimlerine başlanmış ve toplamda 699 kişi x gün eğitim programı gerçekleştirilmiştir.

KOBİ'lere Danışmanlık: Kapasite geliştirme çalışmalarını desteklemek üzere 44 KOBİ'ye toplamda 129 günlük danışmanlık hizmeti sağlanmıştır.

Kuluçka Merkezi Ziyaretleri: Yurtdışındaki örnek sektörel uygulamaların yerinde izlenmesi amacıyla, KOBİ temsilcilerinin katılımıyla Portekiz ve Almanya’ya 2 adet uluslararası çalışma ziyareti düzenlenmiştir.

Operasyon kapsamında TR33 Bölgesi’nde bölgesel rekabet edebilirliğin artırılmasına yönelik çalışmalar yürüten paydaşların dinamik iş ortamlarına uyum sağlamaları ile BİGEM’in görev ve sorumluluklarına yönelik farkındalıklarının arttırılması faaliyetleri yürütülmüş olup bu kapsamda operasyon görünürlük materyalleri toplumun çeşitli kesimlerine ulaştırılmıştır.

Farkındalık Toplantıları: İl merkezinde ve ilçelerde, 1022 kişinin katılımıyla farkındalık artırma toplantıları gerçekleştirilmiş, operasyonla ilgili bilgilendirmeler yapılarak eğitim talepleri toplanmıştır.

Üniversite Konferansları: Üniversitelerin operasyona entegrasyonunu sağlamak üzere Bölge’deki her üniversitede farklı konularda konferans düzenlenmiştir. Uşak Üniversitesi’nde Tekstil ve Deri Sektöründe Nitelikli İş Gücü Konferansı, Kütahya’da Çini ve Seramik Sektöründe Nitelikli İş Gücü Konferansı, Manisa’da İmalat Sanayinde Endüstri 4.0 Uygulamaları ve Çalışanların Uyumu Konferansı, Afyonkarahisar’da Termal Kaynakların Kullanımında Nitelikli İş Gücü Konferansı düzenlenmiş olup düzenlenen konferanslara toplamda 1174 kişi katılım sağlamıştır.

İnternet Sitesi ve Sosyal Ağlar: Operasyon kapsamında (zaferin.org.tr) etkinliklerin, eğitimler, operasyon belgelerinin (makaleler, raporlar, operasyon faaliyetlerinin son güncelleştirmeleri, eğitim materyalleri vs.) yayınlanacağı bir internet sitesi kurulmuştur. BİGEM üyesi olan paydaşlarla işbirliği için BİGEM Portalı kurulmuş olup bu portal aracılığıyla üyeler BİGEM faaliyetlerinden haberdar olabilecek, ağ ve işbirliği geliştirmeye yönelik fırsatları değerlendirebilecektir. Operasyonun İnternet sitesi İngilizce ve Türkçe olarak yayındadır. Ayrıca, Operasyonla ilgili güncel bilgilerin paylaşıldığı sosyal medya kanalları da (Facebook, Twitter, Instagram) oluşturulmuştur.

Spot Filmler: İşverenler ve işçilerin uyumu açısından eğitimin faydaları ve Ulaşılan sonuçlar konusunda hedef grupları bilinçlendirmeyi amaçlayan 2 adet spot film üretilmiştir. Düzenlenen eğitimleri konu alan bir kısa film ise bölgesel bir kanalda yayınlanmıştır.

Kapanış Konferansı: 529 kişinin katılımıyla, Operasyon Kapanış Konferansı gerçekleştirilerek, operasyon kapsamında elde edilen çıktılar ve sonuçlar paylaşılmıştır.

Ulaşılan Sonuçlar:

ZAFER-İN Operasyonu’nun ana hedeflerinden biri Bölgesel İnsan Kaynakları Geliştirme Merkezi’nin (BİGEM) in kurulmasıdır. TR33 Bölgesi’ndeki insan kaynaklarının geliştirilmesi konusunda kurumlar arası işbirliğini sağlamak amacıyla kurulmuş olan BİGEM’e Bölge Üniversiteleri, İŞKUR İl Müdürlükleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri ve Sendikalar ortak olup kurulan merkez Zafer Kalkınma Ajansı bünyesinde faaliyet göstermektedir. BİGEM, bölgemizdeki KOBİ işveren ve işçilerine, yerel girişimcilere, bunların bağlı olduğu kurumlara yardımcıdır ve bu tür kurumlar için profesyonel destek sağlayan, kolaylaştırıcı ve yol gösterici konumundadır.

Operasyonun Mal alımı bileşeni kapsamında Lot-1 Ofis ekipmanları 18.09.2015, Lot-2 IT ekipmanları 02.10.2015 ve Lot-3 araç alımı 28.09.2015 tarihinde imzalanmıştır. Lot-3’ün geçici kabul işlemleri 10.12.2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Lot-3’ün geçici kabul işlemleri 10.12.2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir.