Esnaf ve Sanatkarların Uyum Yeteneğinin Artırılması Operasyonu
1 Ocak 2017
Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanması (UYEP-II)
1 Ocak 2017

TR33 Bölgesindeki İşverenlerin ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Artırılması Operasyonu

Tedbir 3.2.
Operasyon adı TR33 Bölgesindeki İşçi ve İşverenlerin Uyum Yeteneğinin Artırılması (ZAFERIN)
Web Adresi www.zaferin.org.tr
Faydalanıcı Kurum Zafer Kalkınma Ajansı
Operasyon Bileşenleri Sözleşme Bedeli 2016 Yılında Ödenen Tutar
Hizmet Alımı € 3.866.422 € 766.263
Mal Alımı € 225.825 € 125.985

Bölgesel İKG merkezi (BİGEM) kurulması, iş gücü veri tabanı ve yazılımı oluşturulması, sektörel kalkınma, iş gücü açıklık ve eğitim ihtiyaçları analizi yapılması, imalat endüstrisinin alt sektörlerinde ve turizm alanında meslek standartlarına uygun eğitimler verilmesi, KOBİ’lere danışmanlık hizmetleri sağlanması amaçlarını taşıyan operasyonda mal ve hizmet alımı olarak iki bileşen bulunur.

Operasyonun Hizmet alımı bileşeni 07.12.2015 tarihinde imzalanmıştır. 07.01.2016 tarihinde 20 aylık uygulama dönemi başlamıştır.

Proje kapsamında hazırlanan başlangıç raporu 20 Temmuz 2016 tarihinde, ilk ara raporu ise 12 Aralık 2016 tarihinde onaylanmıştır.

Operasyonun Mal alımı bileşeni kapsamında Lot-1 Ofis ekipmanları 18.09.2015, Lot-2 IT ekipmanları 02.10.2015 ve Lot-3 araç alımı 28.09.2015 tarihinde imzalanmıştır. Lot-3’ün geçici kabul işlemleri 10.12.2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Lot-3’ün geçici kabul işlemleri 10.12.2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Operasyon kapsamında Bölgesel paydaşların katılımıyla Politika Geliştirme Grubu (PDG) oluşturulmuş, 2016 yılı Mayıs ayında Birleşik Krallık ve İtalya’ya yurt dışı çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.

Bölgesel İnsan Kaynakları Geliştirme Merkezi’nin yol haritası ve stratejisi hazırlanmış, potansiyel ortakların katılımıyla “Ortaklık Protokolleri” hakkında bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir. BİGEM’in işlevi, stratejisi ile paydaşların görev ve sorumluluklarını içeren İş Birliği Protokolleri, 29 Nisan 2016’da Afyonkarahisar’da düzenlenen İmza Seremonisi ile TR33 Bölgesi’ndeki Üniversiteler, İŞKUR İl Müdürlükleri, Ticaret Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri ve Sendikalardan oluşan 44 kurum tarafından imzalanmıştır.

Öncelikli sektörlere yönelik İş Gücü Boşluk Analizi ve Eğitim İhtiyaç Analizi için metodolojiler belirlenmiş, ardından Bölge’de KOBİ işveren ve çalışanlarına yönelik kapsamlı bir anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Kamu kurumlarına yönelik anket uygulaması da gerçekleştirilerek eğitim ihtiyaç analizi yapılmıştır. Anket ve verilerin değerlendirmelerine ilişkin raporlar hazırlanmıştır.

İş gücü yazılımı ve veri tabanı hazırlanmış, Zafer Kalkınma Ajansının kullanımına açılması aşamasına gelinmiştir.

Zafer Kalkınma Ajansı uzmanlarına yönelik kapasite geliştirme eğitimlerine başlanmıştır.

Operasyon kapsamında KOBİ işverenleri ve çalışanları ile kamu kurumu personelleri için eğitim programları hazırlanmış, eğitimler Şubat 2017’de başlamıştır. Temmuz 2017’ye kadar sürecek olan eğitimler ile işveren ve çalışanların mesleki beceri seviyelerinin ve hizmet sunma kalitelerinin arttırılması hedeflenmektedir. Eğitimler yerli ve yabancı uzmanlar tarafından ücretsiz verilmektedir. Projenin eğitim hedefi 100.000 adam x saattir. Eğitimler 4 modül olarak tasarlanmıştır; KOBİ’ler için Yalın Üretim Programı, KOBİ işveren ve çalışanları için İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Programı, KOBİ çalışanları için Mesleki Beceri Geliştirme Programları, Kamu çalışanları için Kapasite Geliştirme Programları.

Kayıtlı katılımcılar, Operasyon web sitesinde yer alan Eğitim Portalı’ndan, düzenlenen eğitimlerle ilgili müfredatlara, eğitim dokümanlarına, eğitim materyallerine ulaşabilmektedir.

Eğitim programları, Bölge’de belirlenen öncelikli sektörlerdeki mevcut iş gücünün demografik profilini çıkarmak, kısa-orta-uzun vadeli iş gücü arz ve taleplerine yönelik projeksiyon oluşturmak için yapılan Sektörel İş Gücü Analizleri sonucunda ortaya çıkan piyasa taleplerine göre belirlenmiştir. İş Gücü Analizi sonuçları Bölge çapında düzenlenen Sektörel İstişare Toplantılarında KOBİ temsilcileriyle paylaşılarak onların görüş ve önerileri doğrultusunda son hâline getirilmiştir.

Operasyonla ilgili farkındalığın arttırılması amacıyla basılı yayınlar (broşür, bülten, el ilânı, bayrak vs.) hazırlanmış ve dağıtılmıştır. Operasyonun web sitesi İngilizce ve Türkçe olarak yayındadır. Operasyonla ilgili güncel bilgilerin paylaşıldığı sosyal medya kanalları (Facebook, Twitter, Instagram) oluşturulmuştur. Operasyon kapsamında düzenlenen eğitimleri konu alan bir kısa film hazırlanmış, bu film bölgesel bir kanalda yayınlanmış ve Operasyon toplantılarında kullanılmıştır.

TR33 Bölgesi illeri ve ilçelerinde, eğitimlere ilişkin bilgilendirmelerin yapıldığı toplam 21 tane Bilgilendirme ve Farkındalık Artırma Toplantısı düzenlenmiş, katılımcılardan eğitimlere ilişkin başvuru talepleri alınmıştır.

2017 yılının Mayıs ayında TR33 Bölgesi’ndeki 4 üniversitede öğrenci, akademisyen ve sanayicilerin katılımıyla üniversite konferansları gerçekleştirilecektir.