Kıdemli İhale Uzmanı ve İhale Uzmanı Alımı Sözlü Sınav Duyurusu
27 Ekim 2014
Kariyer Hizmetlerinin Sunulmasında Çok Paydaşlı Ortaklık Modeli Operasyonu için Mal Alımı(EuropeAid/136387/IH/SUP/TR)-İhale Ön Duyurusu
28 Ekim 2014

İhale Duyurusu

TR33 Bölgesindeki İşverenlerin ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Artırılması Operasyonu İçin Hizmet Alımı (EuropeAid/136379/IH/SER/TR) İhale Ön Duyurusu yayınlanmıştır. İlgili belgeye ulaşmak için buraya tıklayınız.