Belgelendirme için Doğrudan Hibe Programı ve VOC-Test Merkezleri-II Hibe Programı için Uzman Alımları Yapılacaktır
20 Ocak 2016
Eğitimde Teknoloji Kullanımını Arttırarak Mesleki Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi için Teknik Yardım (EuropeAid/136686/IH/SER/TR)-İhale Sonuç Duyurusu
27 Ocak 2016

“TR33 Bölgesindeki İşverenlerin ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Artırılması İçin Teknik Yardım(EuropeAid/136379/IH/SER/TR)” ihale sonuç duyurusu yayınlanmıştır. İlgili belgelere ulaşmak için buraya tıklayınız.