Ankara’nın Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Suretiyle Genç İstihdamının Artırılması için Teknik Yardım (EuropeAid/136336/IH/SER/TR)-Kısa Liste Duyurusu
17 Kasım 2015
Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Alanlarda Sosyal İçermenin Desteklenmesi Operasyonu için Teknik Yardım (EuropeAid/134662/IH/SER/TR)-İhale Sonuç Duyurusu
21 Kasım 2015

İhale Duyurusu

Tekstil Sektöründe Eğitim ve Girişimcilik Hareketi için Mal Alımı (EuropeAid/136555/IH/SUP/TR) İhale Dosyası Açıklamaları ve İhale Dosyası Değişiklikleri yayınlanmıştır. İlgili belgelere ulaşmak için buraya tıklayınız.