TR33 Bölgesindeki İşverenlerin ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Artırılması İçin Mal Alımı (EuropeAid/136369/IH/SUP/TR)-Açıklamalar ve İhale Dosyasında Yapılan Düzeltmeler
8 Haziran 2015
Kariyer ve Rehberlik Hizmetlerinin Sunulmasında Çok Paydaşlı Ortaklık Modeli Operasyonu için Mal Alımı (EuropeAid/136387/IH/SUP/TR)-İhale Dosyası ve İhale Duyurusu
12 Haziran 2015

İhale Duyurusu

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ VE MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

HİZMET BİNASI KİRALANMASINA YÖNELİK İLAN

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı için bir hizmet binası kiralanacaktır. İşbu ilan kapsamında 13/07/2015 tarihi saat 17:00’a kadar teklifler sunulabilecektir.

İlan metni için buraya tıklayınız.

Kiralanacak binaya ilişkin kriterler ve ilgili formlar için buraya tıklayınız.