Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı Sınavına Girmeye Hak Kazananların Listesi
5 Haziran 2013
Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Alanlarda Sosyal İçermenin Desteklenmesi Operasyonu için Mal Alımı (EuropeAid/134614/D/SUP/TR) / İhale Ön Duyurusu
13 Haziran 2013

Hibe Duyurusu

Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu için Hibe Programı (EuropeAid/133936/M/ACT/TR) kapsamında güncellenmiş gösterge takvim yayınlanmıştır. İlgili dokümana ulaşmak için buraya tıklayınız.