Danışma Görevlisi Sözlü Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adayların Listesi-MÜLAKAT SAATLERİ GÜNCELLENMİŞTİR!
8 Ekim 2013
Danışma Görevlisi Sözlü Sınavını Kazanan Asil ve Yedek Adayların Listesi
28 Ekim 2013

Hibe Duyurusu

Sektörel Yatırım Alanında Genç İstihdamın Desteklenmesi (PYE II) Hibe Programı (EuropeAid/133936/M/ACT/TR) Proje Ön Teklifi Değerlendirme Sonuçları, Başvuru Sahipleri’nin e-posta adreslerine iletilmiştir. Lütfen kontrol ediniz.