İşgücü Göçü Alanında Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü’nün Politika Yapma Kapasitesinin Artırılması için Teknik Yardım(EuropeAid/140473/IH/SER/TR) ihalesi için İhale Ön Duyurusu yayınlanmıştır.
13 Eylül 2019
EuropeAid/162207/ID/ACT/TR İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi (IOHS) Hibe Programı ön başvuru değerlendirme aşaması sonuçlanmış olup başvuru sahiplerine sonuçlar iletilmiştir.
25 Eylül 2019

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Operasyonu (IQVETIII)

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon II. Eğitim ve Öğretim

Aktivite II.I. Eğitim ve Öğretimin Kalitesinin Artırılması

Operasyon Adı:

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Operasyonu (IQVETIII)

Operasyon Numarası:

TREESP2.1.IQVETIII

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

Henüz başlamamıştır.

Operasyon Faydalanıcısı:

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (MTEGM)

Website / Social Media Accounts:


Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) kapsamındaki METEK-I ve METEK II operasyonlarının devamı olarak İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı (İESP SOP) altında tasarlanan IQVETIII Operasyonunun, 36 aylık hizmet (Teknik Yardım), 3 aylık mal alımı ve 12 aylık hibe (IQVETIII Hibe Programı) bileşenleri bulunmaktadır.

• 10.938.000 Avro bütçeye sahip hizmet bileşeni; MEB ve paydaşlarının kapasitelerinin geliştirilmesi, Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin kurulması ve geliştirilmesi ve farkındalık artırma konularında faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,
• Mal alımı bileşeninde en az 15 adet Sektörel Mükemmeliyet Merkezinin ekipman ve malzeme alımı ile desteklenmesi,
• 10.000.000 Avro bütçeye sahip Hibe Programı bileşeninde ise hibe yararlanıcılarını operasyon kapsamında destek projeleri uygulaması

hedeflenmektedir.

Güncel Durum:
(Haziran 2020 itibariyle)


Haziran 2020 itibariyle

• Hizmet alımı bileşeninde ihale süreci devam etmektedir. Ayrıntılı bilgi için:
http://ihale.ikg.gov.tr
• Mal alımı bileşeninde sürecin planlanması hazırlıkları başlamış olup aşağıdaki linkten takibi yapılabilir. Ayrıntılı bilgi için:
http://ihale.ikg.gov.tr
• Hibe programı bileşeninde başvuru rehberi 13 Ocak 2020 tarihinde yayınlanmış olup tekliflerin alınması için son tarih 22 Haziran 2020 dir.
Ayrıntılı bilgi için:
http://ihale.ikg.gov.tr