İşgücü Göçü Alanında Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü’nün Politika Yapma Kapasitesinin Artırılması için Teknik Yardım(EuropeAid/140473/IH/SER/TR) ihalesi için İhale Ön Duyurusu yayınlanmıştır.
13 Eylül 2019
EuropeAid/162207/ID/ACT/TR İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi (IOHS) Hibe Programı ön başvuru değerlendirme aşaması sonuçlanmış olup başvuru sahiplerine sonuçlar iletilmiştir.
25 Eylül 2019

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Operasyonu (IQVETIII)

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon II. Eğitim ve Öğretim
Aktivite II.I. Eğitim ve Öğretimin Kalitesinin Artırılması

Operasyon Adı:

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Operasyonu (IQVETIII)

Operasyon Numarası:

TREESP2.1.IQVETIII

Operasyon Faydalanıcısı:

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (MTEGM)

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) kapsamındaki METEK-I ve METEK II operasyonlarının devamı olarak İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı (İESP SOP) altında tasarlanan IQVETIII Operasyonunun, 36 aylık hizmet (Teknik Yardım), 3 aylık mal alımı ve 12 aylık hibe (IQVETIII Hibe Programı) bileşenleri bulunmaktadır.

* 11.977.130 Avro bütçeye sahip hizmet bileşeni; MEB ve paydaşlarının kapasitelerinin geliştirilmesi, Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin kurulması ve geliştirilmesi ve farkındalık artırma konularında faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,
* Mal alımı bileşeninde en az 15 adet Sektörel Mükemmeliyet Merkezinin ekipman ve malzeme alımı ile desteklenmesi,
* 10.000.000 Avro bütçeye sahip Hibe Programı bileşeninde ise hibe yararlanıcılarını operasyon kapsamında destek projeleri uygulaması

Güncel Durum:

(Eylül 2019 itibarıyla)
* Hizmet alımı bileşeninde ihale süreci devam etmektedir. Ayrıntılı bilgi için buraya tıklayınız.
* Mal alımı bileşeninde sürecin planlanması ve Hibe programı bileşeninde başvuru rehberi hazırlıkları başlamış olup aşağıdaki linkten takibi yapıla bilinir. Ayrıntılı bilgi için buraya tıklayınız.