“İşgücü Göçü Alanında Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü’nün Politika Yapma Kapasitesinin Artırılması için Teknik Yardım” (EuropeAid/140473/IH/SER/TR)” – İhale Sonuç Duyurusu yayımlanmıştır.
29 Ocak 2021
2020 yılında imzalanan hibe ve doğrudan hibe sözleşmelerine ilişkin özet tablo yayımlanmıştır.
16 Şubat 2021

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması için Teknik Yardım (IQVET-III)(EuropeAid/140474/IH/SER/TR)” için İhale Sonuç Duyurusu yayınlanmıştır. İlgili belgeye ulaşmak için buraya tıklayınız.