Mesleki Eğitimin Kalitesinin Artırılması Operasyonu
1 Ocak 2017
Esnaf ve Sanatkarların Uyum Yeteneğinin Artırılması Operasyonu
1 Ocak 2017

Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Alanlarda Sosyal İçermenin Desteklenmesi

Tedbir 4.2
Operasyon adı Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Alanlarda Sosyal İçermenin Desteklenmesi (SİROMA)
Web Adresi www.siromatr.net/
Faydalanıcı Kurum Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, MEB, Sağlık Bakanlığı
Operasyon Bileşenleri Sözleşme Bedeli 2016 Yılında Ödenen Tutar
Hizmet Alımı € 8.800.000 € 0
Mal Alımı € 1.130.170 € 682.102

Hizmet bileşeni 09.11.2015 tarihinde başlamış olup toplam sözleşme süresi 24 aydır.–Projeyle hedef grupların sosyal güvenlik kapsamı dâhil olmak üzere, istihdam piyasalarına girişlerini kolaylaştırarak Romanların yoğun olarak yaşadığı alanlarda sosyal içermenin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için projenin yürütüldüğü illerde toplam 20 adet “Sosyal Hizmet Koordinasyon Birimi” (SHKB) diye adlandırılan çalışma grupları oluşturulmuştur. Bu grupların her biri için bir yerel sosyal hizmetler koordinatörü (toplam 20 yerel sosyal hizmet koordinatörü) ve her bir grup için bir Roman arabulucu (toplam 20 Roman arabulucu) proje süresince istihdam edilmektedir.

Projeye ilişkin Başlangıç Raporu 28.11.2016 tarihinde onaylanmıştır. Birinci Ara Rapor 07.09.2016’da sunulmuştur ve onay sürecindedir. 1.Yönlendirme Komitesi Toplantısı 09.11.2016 tarihinde ilgili tarafların katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Mal alım sözleşmeleri kapsamında yer alan 5 lot (Lot 1: IT ve Ofis ekipmanları, Lot 2: Mobilya, Lot 4: Spor Ekipmanları, Lot 5: Çocuk Oyun Setleri ve Kırtasiye, Lot 6: Konteynırlar) 20.10.2015 tarihinde başlamıştır. Geçici kabul işlemleri 02.10.2016 tarihinde tamamlanmıştır.