Tekstil Sektöründe Eğitim ve Girişimcilik Hareketi için Mal Alımı(EuropeAid/136555/IH/SUP/TR)-İhale Dosyası Açıklamaları ve İhale Dosyası Değişiklikleri
19 Kasım 2015
Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşma Oranlarının Artırılması Operasyonu için Mal Alımı_RELAUNCH-3 (EuropeAid/130356/IH/SUP/TR)-Açıklamalar ve İhale Dosyasında Yapılan Düzeltmeler
26 Kasım 2015

İhale Duyurusu

Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Alanlarda Sosyal İçermenin Desteklenmesi Operasyonu için Teknik Yardım (EuropeAid/134662/IH/SER/TR)/ İhale Sonuç Duyurusu yayınlanmıştır. İlgili belgelere ulaşmak için buraya tıklayınız.