Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Operasyonu için Hibe Programı (EuropeAid/135743/ID/ACT/TR)-AÇIKLAMA
20 Şubat 2015
Tekstil Sektöründe Eğitim ve Girişimcilik Hareketi için Teknik Yardım (EuropeAid/136543/IH/SER/TR)-İhale Duyurusu
28 Şubat 2015

İhale Duyurusu

Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Alanlarda Sosyal İçermenin Desteklenmesi Operasyonu için Mal Alımı (EuropeAid/134614/IH/SUP/TR) İhale Duyurusu ve İhale Dosyası yayınlanmıştır. İlgili belgeye ulaşmak için buraya tıklayınız.